“เมืองโบราณ” จับคู่ “เพลาเพลิน บุรีรัมย์” ชวนคนไทยเที่ยว 2 ภาค

นายทองทิว วิริยะพันธุ์ กรรมการผู้จัดการเมืองโบราณ สมุทรปราการ กล่าวว่า เมืองโบราณ สมุทรปราการ และเพลาเพลิน บุรีรัมย์ ร่วมทำบันทึกลงนามข้อตกลงร่วมกัน ด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยง ร่วมสร้างเส้นทางท่องเที่ยว 2 ภาค 2 จังหวัด เปิดเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมและสถาปัตยกรรม ชูเที่ยวไทยได้ในที่เดียว เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศ พร้อมนำร่องเป็นแหล่งท่องเที่ยวร่วมกันส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแบบยั่งยืน

“ด้วยเจตนารมย์ และอุดมการณ์ของทางเมืองโบราณ สมุทรปราการ และทางเพลาเพลิน บุรีรัมย์นั้นมีเป้าหมายเดียวกันคือการเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนคนไทยทุกคน มุ่งพัฒนากระบวนการรักษา สืบสาน ส่งผ่าน เรื่องราวในประวัติศาสตร์ สถานที่สำคัญ วิถีชีวิตดั้งเดิมของแผ่นดินไทย ขอบเขตความร่วมมือที่ทางเมืองโบราณได้ลงนามกับทางเพลาเพลินในครั้งนี้ จึงจะเป็นหมุดหมายแรกที่ทั้งสองสถานที่จะช่วยกันพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และร่วมกันทำสิ่งต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยได้ในอนาคต เป็นการนำเอาวัฒนธรรมนำการศึกษา และการศึกษานำสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และสามารถเชื่อมโยงเส้นทาง ส่งต่อนักท่องเที่ยว ตามความต้องการของทั้งสองพื้นที่ได้”

นางพรทิพย์ อัษฏาธร กรรมการผู้จัดการ เพลาเพลิน บุรีรัมย์ กล่าวว่า การจับมือร่วมกันครั้งนี้ เรามีความตั้งใจ มุ่งมั่น ต่อยอด เพื่อการผลักดันการท่องเที่ยวให้กลับมาฟื้นฟูอีกครั้ง ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งมุ่งเน้น 4 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ ยกระดับความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว (Safe) ส่งเสริมความสะอาดในแหล่งท่องเที่ยว (Clean) ส่งเสริมความเป็นธรรมในการท่องเที่ยว (Fair) และส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและรักษ์สิ่งแวดล้อม (Sustainability) ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community-Based Tourism) เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน ทั้งนี้ทางเพลาเพลิน บุรีรัมย์ เรามีความตั้งใจส่งเสริมและสนับสนุนพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้นอกห้องเรียน มาโดยตลอด ในการร่วมมือครั้งนี้ เราได้มองเห็นถึงศักยภาพของเมืองโบราณ สถานที่ท่องเที่ยวในภาคตะวันออก ที่พร้อมในด้านการนำพาการศึกษาสู่การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน สามารถนำเยาวชนในกลุ่มเครือข่ายทางภาคอีสานต่อยอดและเชื่อมโยงกันได้ อีกทั้งยังมีแนวทางความร่วมมือในระยะยาว เพื่อนำร่องด้านการท่องเที่ยวร่วมกับภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมและการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างภูมิภาคอื่นๆ นำไปสู่ในระดับประเทศต่อไป ภายใต้คอนเซป เที่ยวเมืองไทยได้ในที่เดียว

ทั้งนี้เมืองโบราณ สมุทรปราการ และ เพลาเพลิน บุรีรัมย์ ได้บูรณาการดำเนินงานส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม โดยมีระยะเวลาผูกพันธ์ตามข้อตกลง เป็นเวลา 2 ปี ซึ่งมีขอบเขตความร่วมมือในด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยง และด้านนำพาการศึกษาสู่การท่องเที่ยว คาดว่าการดำเนินงานแบบบูรณาการร่วมกันนี้จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ เปิดเส้นทางและโอกาสในการขยายตลาดการท่องเที่ยวระหว่างภูมิภาค ตลอดจนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ