ยกเลิก-เปลี่ยนเวลาการบินช่วงเทศกาล “งานยี่เป็ง” เชียงใหม่ 187 เที่ยวบิน พร้อมผนึกกำลังเพิ่มความปลอดภัยการบิน

นาวาอากาศตรี มณธนิก รักงาม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลยี่เป็งของจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2560 นี้ มีเที่ยวบินยกเลิก และเปลี่ยนแปลงเวลาการบินหลังเวลา 18.00 น. เพื่อลดความเสี่ยงหรืออันตรายของอากาศยาน รวมทั้งสิ้น 187 เที่ยวบิน คิดเป็นร้อยละ 29 ของเที่ยวบินที่ทำการบินทั้งหมดในช่วงเวลาดังกล่าว โดยเที่ยวบินที่ยกเลิกจำนวน 90 เที่ยวบิน แบ่งเป็นเที่ยวบินในประเทศ 66 เที่ยวบิน และเที่ยวบินระหว่างประเทศ 24 เที่ยวบิน ส่วนเที่ยวบินที่เปลี่ยนแปลงเวลาทำการบินมีจำนวนทั้งสิ้น 97 เที่ยวบิน แบ่งเป็นเที่ยวบินในประเทศ 67 เที่ยวบิน และเที่ยวบินระหว่างประเทศ 30 เที่ยวบิน

ทั้งนี้ สายการบินยังได้ทำการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงเวลาทำการบินเพิ่มเติมในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เนื่องจากจังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นพื้นที่แนวร่องของอากาศยาน ได้ออกประกาศจังหวัดลำพูน อนุญาตให้ปล่อยโคมลอม/โคมไฟ ได้ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2560 อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงและยกเลิกเที่ยวบินดังกล่าว คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการของประชาชนและนักท่องเที่ยว เนื่องจากสายการบินต่างๆได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ทราบล่วงหน้าแล้ว เพื่อวางแผนการเดินทางที่เหมาะสม

นอกจากนั้นท่าอากาศยานเชียงใหม่ก็ได้เข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัยและเพิ่มความเข้มข้นในการรักษาความปลอดภัย อาทิ เพิ่มวงรอบการตรวจการณ์ทั้งภายในอาคารผู้โดยสารและบริเวณพื้นที่รอบอากาศยาน พร้อมตั้งจุดตรวจยานพาหนะที่ผ่านเข้ามาในพื้นที่อากาศยาน

ขณะที่การรณรงค์เรื่องการปล่อยโคมลอยให้ปลอดภัย ทางท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้มีหนังสือขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานราชการและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงวัด สถานศึกษาและชุมชนที่อยู่ในเขตความปลอดภัยในการเดินอากาศ และประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนให้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการปล่อยโคมลอยที่เหมาะสมในช่วงเทศกาลลอยกระทงอย่างเคร่งครัด คือ ห้ามปล่อยโคมลอย โคมควันในเขตพื้นที่ความปลอดภัยในการเดินอากาศ ยกเว้นแต่เป็นการปล่อยตามประเพณียี่เป็งในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 และวันแรม 1 ค่ำ เดือน 12 ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 3 และ 4 พฤศจิกายน 2560 โดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขคือ ให้ปล่อยโคมลอย/โคมไฟ ระหว่างเวลา 19.00-01.00 น.

ส่วนโคมควันสามารปล่อยได้ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 10.00 น.-12.00 น. และตั้งแต่วันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2560 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้เพิ่มรอบความถี่ในการตรวจทางวิ่งทางขับจากเดิมวันละ 4 ครั้ง เป็น 10 ครั้ง เพื่อตรวจเก็บซากโคมที่อาจถูกกระแสลมพัดมาตกในพื้นที่เขตการบิน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังการเก็บโคมลอยและโคมควัน โดยพร้อมออกไปเก็บซากโคมลอยได้ทันที หากได้รับแจ้งจากหอบังคับการบินหรือจากนักบิน