ปลัดฯท่องเที่ยว ลงพื้นที่ถนนข้าวสาร สร้างความเชื่อมั่น Street Food สะอาด ปลอดภัย

ปลัดฯท่องเที่ยวเดินหน้าท่องเที่ยวเชิงอาหาร ลงพื้นที่ถนนข้าวสาร สร้างความเชื่อมั่น Street Food สะอาด ปลอดภัย มั่นใจ อาหารไทย

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่าการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Street food) ในประเทศไทย นับว่าเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวของประเทศ เนื่องจากอาหารไทยได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ซึ่งประเทศที่มีนักท่องเที่ยวนิยมท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Street food) ในประเทศไทย 5 อันดับแรก ประกอบด้วย จีน รัสเซีย สหราชอาณาจักร มาเลเซีย และสหรัฐอเมริกา จึงเห็นได้ว่าการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Street food) จะเป็นส่วนช่วยผลักดันเศรษฐกิจของประเทศได้

ทั้งนี้ในกรุงเทพมหานคร กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มีการจัดรณรงค์เรื่องการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Street food) โดยถนนข้าวสารถือเป็นพื้นที่เป้าหมายสำคัญบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ เนื่องจากเป็นพื้นที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวภาคค่ำ (Night Tourism) และได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง

การลงพื้นที่ในครั้งนี้ กระทรวงฯให้ความสำคัญกับการรักษาคุณภาพมาตรฐาน ตลอดจนความสะอาดของพื้นที่ ซึ่งผู้ค้าจะต้องสวมหมวก สวมผ้ากันเปื้อน ภาชนะมีความสะอาด ทิ้ง ล้าง อย่างเหมาะสม เพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวในระยะยาว ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยด้านอาหาร รวมถึงเน้นย้ำความปลอดภัยทางด้านชีวิตและทรัพย์สินให้แก่นักท่องเที่ยว

สำหรับพื้นที่บริเวณถนนข้าวสารนั้น มีทั้งห้องอาหารและรถเข็นประมาณ 170 แห่ง คาดว่าในปีนี้จะสามารถสร้างรายได้ประมาณ 750 ล้านบาท หรือเฉลี่ยเดือนละ 62 ล้านบาท ในจำนวนนี้ร้อยละ 60 เป็นรถเข็น/แผงลอย จำหน่ายอาหาร/เครื่องดื่ม/ของทานเล่น (แมลง)/ของหวาน/ไอศกรีม/ไม้ อีกร้อยละ 40 เป็นร้านอาหารประเภทต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นอาหารไทย ญี่ปุ่น ตะวันตก