เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 เปิดเข้าที่พัก-ลงทะเบียนเบิกค่าตั๋วเครื่องบินวันแรก

เราเที่ยวด้วยกัน ห้องพัก

โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เปิดให้เข้าโรงแรม/ที่พักวันนี้ (8 ก.พ.) – 23 พฤษภาคม 2565 พร้อมเปิดลงทะเบียนเบิกค่าตั๋วเครื่องบินวันแรก 

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ระยะที่ 4 เปิดให้ประชาชนที่เคยเข้าร่วมโครงการเฟส 1-3 กดรับสิทธิจองห้องพักและตั๋วเครื่องบิน พร้อมทั้งเปิดให้ผู้ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนรับสิทธิตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา

วันนี้ (8 ก.พ.) เป็นวันแรกที่ประชาชนสามารถเดินทางเข้าโรงแรม/ที่พักที่ได้จองไว้ โดยสามารถไปได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้นจังหวัดตามทะเบียนบ้านของผู้ใช้สิทธิ สามารถใช้สิทธิจองโรงแรมที่พักได้จนถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 โดยจากการตรวจสอบล่าสุด (วันที่ 8 ก.พ. เวลา 07.30 น.) มีจำนวนสิทธิที่พักคงเหลือ 1,703,023 สิทธิ

พร้อมกันนี้ยังเป็นวันแรกที่เริ่มเปิดให้ประชาชนได้ลงทะเบียนเบิกค่าตั๋วเครื่องบิน โดยเป็นตั๋วที่จองและออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ประชาชนสามารถลงทะเบียนตั๋วเครื่องบินวันสุดท้ายในวันที่ 5 มิถุนายน 2565 เวลา 21.00 น. โดยจากการตรวจสอบล่าสุด (วันที่ 8 ก.พ. เวลา 07.30 น.) มีจำนวนสิทธิตั๋วเครื่องบินเหลือ 600,000 สิทธิ

ทั้งนี้ ประชาชนที่เคยลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 1, 2 และ 3 แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิใหม่ จะได้รับสิทธิในเฟส 4 ใหม่ จำนวน 10 สิทธิ โดยจะต้องกดรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขบนแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง