นายกฯเวียดนามเตรียมเยือนไทย 17-19 ส.ค.นี้

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 14.30 น. ผู้สื่อข่าวรายงานจาก ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาลว่า พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกรัฐบาล แถลงภายหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ว่า นายกรัฐมนตรีเวียดนามจะมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 17-19 สิงหาคม 2560 นี้ โดยมีสาระสำคัญครอบคลุมประเด็นต่างๆ ทั้ง 7 ประการได้แก่

1.การเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างไทย-เวียดนาม ยกตัวอย่างเช่น ทั้งสองฝ่ายยินดีกับการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินการความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทย-เวียดนาม ปี 2014-2018 ที่เป็นรูปธรรม

2.ความร่วมมือทางด้านความมั่นคง เพื่อรักษาไว้ซึ่งสันติภาพความมั่นคงและเสถียรภาพ เช่น จะมีความร่วมมือในทุกระดับ เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ รวมทั้งการแก้ไขการประมงผิดกฏหมาย

3.ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและด้านต่างๆ ซึ่งจะครอบคลุมถึงทางด้าน การค้า การลงทุน ด้านแรงงาน ยกตัวอย่างเช่น การอำนวยความสะดวก การนำเข้าแรงงานเวียดนาม ในสาขาการก่อสร้างและการประมงภายใต้กฏหมายต่างๆ ที่มีระหว่างกัน

4.ความเชื่อมโยงระหว่างประเทศและอนุภูมิภาคโดยได้เห็นพร่องที่จะเร่งรัดพัฒนาบริการเดินรถโดยสารสาธารณะ เส้นทางประเทศ ไทย ลาว เวียดนาม

5.การส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชน เช่น จะมีการสถาปนาเมืองพี่น้อง ระหว่างจังหวัดของทั้ง 2 ประเทศ

6.ความร่วมมือทางวิชาการ เช่น การส่งเสริมความร่วมมือในการสอนภาษาไทยและเวียดนาม


7.การมีปฏิสัมพันธ์กับภูมิภาคและโลก ยกตัวอย่างเช่น ทั้งไทยและเวียดนาม ยินดีต่อการที่จะจัดทำแผน กรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิระวดี เจ้าพระยา แม่โขง ซึ่งนอกจากนี้การเยือนดังกล่าวก็คาดว่าจะมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจและการตกลงจำนวนทั้งสิ้น 6 ฉบับ หนึ่งในนั้นก็จะเป็นการบันทึนความเข้าใจระหว่างกระทรวจอุสาหกรรมและการค้าเวียดนาม กับกระทรวงพาณิชว่าด้วยความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการค้า โดยจะมีนายกรัฐมนตรีของทั้ง 2 ประเทศเป็นสักขีพยาน ทั้งนี้ฝ่ายเวียดนามได้เห็นชอบกับข้อแถลงนี้แล้วด้วย