“เอดีบี” หนุนเงินทุนโรงไฟฟ้าโซลาร์เวียดนาม ด้านรัฐบาลดันแผนพลังงานสะอาด

ธนาคารเพื่อพัฒนาเอเชีย (เอดีบี) แถลงข่าวในวันนี้ (22 ม.ค. 2020) ประกาศการลงนามในสัญญาเงินกู้มูลค่า 37.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับทาง “ทีทีซี เอ็นเนอร์ยี่” เพื่อเป็นเงินลงทุนระยะยาวสำหรับพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 50 เมกะวัตต์ ในจังหวัดเตนินห์ ประเทศเวียดนาม ซึ่งในส่วนของ “ทีทีซี เอ็นเนอร์ยี่” ถือหุ้นโดย “กัลฟ์ เอ็นเนอร์ยี่” ผู้ลงทุนด้านพลังงานไฟฟ้ารายใหญ่ของประเทศไทย ในสัดส่วน 90%

“แจ๊คกี้ บี ซูตานี่” ผู้อำนวยการกองกิจการเงินทุนสำหรับโครงสร้างพื้นฐานของเอดีบี ระบุว่า “โครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าวช่วยยกระดับความมั่นคงและความยั่งยืนทางด้านพลังงานให้กับเวียดนาม โดยทางเอดีบียืนยันสนับสนุนเงินทุนที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในเวียดนาม”

ทั้งนี้รัฐบาลเวียดนามวางยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกำลังการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานสะอาดของประเทศเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าจำนวนมากจากเศรษฐกิจของประเทศที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยการเพิ่มสัดส่วนไฟฟ้าซึ่งผลิตจากพลังงานสะอาดเป็น 21% ภายในปี 2030  นอกจากนี้ทางเวียดนามยังวางแผนเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 25% ในปีดังกล่าวอีกด้วย

โดยโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของทาง “ทีทีซี เอ็นเนอยี่” ตั้งอยู่ห่างจากเมืองโฮจิมินห์ทางทิศเหนือประมาณ 50 กิโลเมตร ซึ่งโรงไฟฟ้าแห่งนี้จะผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อรองรับการขยายตัวของประชาชนและภาคธุรกิจในเมืองโฮจิมินห์และพื้นที่รอบ ๆ นอกจากนี้โรงไฟฟ้าดังกล่าวยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 29,760 ตัน/ปี

Advertisement