ศาลปกครองกลาง แจ้งนัดไต่สวนคดีควบรวมทรูดีแทค 5 ม.ค. 66

ศาลปกครองนัดไต่สวนคดีควบรวมทรูดีแทค

ศาลปกครองกลาง นัดไต่สวนคดีสภาองค์กรผู้บริโภค ฟ้องคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กรณีกระทำการไม่ชอบด้วยกฎหมายรับทราบควบรวมกิจการทรูกับดีแทค

วันที่ 29 ธันวาคา 2565 สำนักงานศาลปกครอง แจ้งกำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครองระหว่างวันที่  3-6 มกราคม 2566 ณ ห้องพิจารณาคดี 10 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ศาลปกครองกลางนัดไต่สวน ในคดีหมายเลขดำที่ 2421/2565 ระหว่าง สภาองค์กรของผู้บริโภค ที่ 1 กับพวกรวม 5 คน (ผู้ฟ้องคดี) กับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

Advertisement

คดีนี้ผู้ฟ้องคดี คือสภาองค์กรผู้บริโภค ฟ้องว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 มีมติในการประชุมนัดพิเศษ ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 รับทราบการควบรวมธุรกิจระหว่างบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

พร้อมกำหนดเงื่อนไขและมาตรการเฉพาะคุ้มครองผู้บริโภค โดยมิได้กำหนดมาตรการตามที่ได้รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ทำให้เกิดการผูกขาดในตลาดโทรคมนาคม ขัดต่อกฎหมายและแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม สภาองค์กรผู้บริโภคจึงนำคดีมาฟ้อง