ครม.ไฟเขียวงบ 804 ล้าน จ่ายเด็กแรกเกิดเพิ่ม เล็งผนึกเงินเด็กไว้ในบัตรคนจน

เท้าเด็กทารก

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ทีปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินประจำปี 2560 วงเงิน 804.705 ล้านบาท ให้กิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) หลังงบประมาณไม่เพียงพออุดหนุดค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึง 3 ขวบ ในครัวเรือนยากจนและเสี่ยงต่อความยากจน รายละ 600 บาท/คน/เดือน จากเดิมอุดหนุนรายละ 400 บาท/คน/เดือน เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยขยายเวลาลงทะเบียนสิ้นสุดก.ย. 2559 ส่งผลให้มีจำนวนคนลงทะเบียนเพิ่มขึ้นจำนวนมาก และเป็นยอดสะสมจำนวน 154,855 คน

ทั้งนี้ สำนักงบประมาณ มีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 สำหรับอุดหนุนโครงการเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจำนวน 1,113.12 ล้านบาท และมีงบเหลื่อมปีคงเหลือ 4.326 ล้านบาท เงินส่งคืนจำนวน 1.212 ล้านบาท เนื่องจากติดต่อผู้รับไม่ได้ สรุปยอดการเบิกจ่ายทั้งหมดวงเงิน 1,117.615 ล้านบาท คงเหลือเงิน 1.0418 ล้านบาท ซึ่งไม่เพียงพออุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กแรกถึงเดือนก.ย. 2560


“โครงการอุดหนุดค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึง 3 ขวบ ต่อไปจะนำไปบรรจุไว้กับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน เพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนในเรื่องของทะเบียน ใช้ฐานข้อมูลเดียวกันเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดของกระทรวงพม. จัดทำขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือบุตรของคนจน ดังนั้นปี 2561 จะนำโครงการนี้เข้าไปบรรจุไว้ในบัตรคนจนเพื่อความสะดวกกับสมาชิก”