ศิลปะสร้างสุข “มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก-สสส.”ผนึกกำลังสร้างนักสื่อสารสุขภาวะรุ่นเยาว์

รายงานข่าวจากมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยว่า ได้จัดโครงการพัฒนานักสื่อสารสุขภาวะด้วยกระบวนการสื่อศิลปะสร้างสุข เพื่อบำบัดฟื้นฟูเยียวยา ค้นหา และส่งเสริมศักยภาพเด็กกลุ่มเปราะบางและมีปัญหาพฤติกรรม ให้กลับมาเข้าใจและมองเห็นคุณค่าที่มีอยู่ในตัวเอง สร้างการเปลี่ยนแปลงจนนำสู่การก้าวไปเป็นนักสื่อสารสุขภาวะ

โดย ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. กล่าวว่า การพัฒนาคนให้มีสุขภาวะที่ดีครบทั้ง 4 มิติ คือ กาย ใจ สังคม ปัญญา เป็นหนึ่งในภารกิจหลักของ สสส. ด้วยตระหนักดีว่ากลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่เป็นกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญในการเป็นนักสื่อสารที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงและสร้างสังคมสุขภาวะในอนาคต

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันพบว่ายังมีกลุ่มเด็กและเยาวชนอีกจำนวนหนึ่ง ที่ยังขาดโอกาสในการที่จะเข้าถึงกระบวนการและสื่อสร้างสรรค์ ทำให้เด็ก ๆ กลุ่มนี้อาจก้าวไปสู่หนทางที่ผิด เกิดปัญหาด้านพฤติกรรม มีการใช้ความรุนแรงจนอาจเลือกทางเดินของชีวิตที่ผิดพลาด ซึ่งโครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการที่ทำให้เด็กๆ ที่มีปัญหากลุ่มนี้มีโอกาสเข้าถึงสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการทางศิลปะบำบัดที่จะช่วยให้ได้เรียนรู้ ตระหนักถึงคุณค่าของตัวเองจนเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในตัวเขาเอง และการก้าวสู่การเป็นนักสื่อสารสุขภาวะ คือสามารถสื่อสารสิ่งที่ดีมีคุณค่าออกมาสู่สังคม

ด้านบุญนิสา บุญประสพ  ผู้รับผิดชอบโครงการฯ กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องปีที่ 2 จากปีที่แล้วที่ประสบความสำเร็จกับกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนในกลุ่มประถมศึกษาตอนต้น และปีนี้กลุ่มเป้าหมายขยับมาที่เด็กและเยาวชนในกลุ่มประถมศึกษาตอนปลาย โดยเป็นกลุ่มเด็กที่มีความเปราะบางและมีปัญหาทางด้านพฤติกรรม

โดยโครงการฯ ได้เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ กลุ่มนี้มาเข้าร่วมกระบวนการศิลปะบำบัด ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2562 จนถึงเดือนมีนาคม 2563 ด้วยกระบวนการของศิลปะและละครสร้างสรรค์ทำให้เด็กๆ ได้ค้นพบคุณค่าของตนเอง เกิดสุขภาวะทางปัญญา เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีทั้งตัวเขาเอง นำสู่การแบ่งปันสู่คนรอบข้างและสังคมรอบตัวต่อไป

สำหรับโครงการพัฒนานักสื่อสารสุขภาวะด้วยกระบวนการสื่อศิลปะสร้างสุข จะมีการจัดแสดงผลงานนิทรรศการศิลปะสร้างสุขและละครสร้างสรรค์ที่เป็นผลงานของเด็ก ๆ สู่สาธารณชน ในช่วงเดือนธันวาคม 2562 และจะมีกิจกรรมให้เด็กๆ ได้ส่งความสุขนี้ต่อให้เพื่อนๆ ด้วยกิจกรรมจิตอาสาแบ่งปันรอยยิ้มเป็นการปิดท้ายโครงการในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2563

 

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ