มทร.พระนคร จับมือ สพอท. จัดอบรมฯ ใช้กัญชาทางการแพทย์

ดร.ไพศาล การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฉบับที่ 7พ.ศ.2562 ได้มีผลเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับพืชกัญชา, กัญชง, กระท่อม, และพืชเสพติด ที่มีประโยชน์ทางการแพทย์ ยังคงเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5  อีกทั้งได้มีการเปิดโอกาสให้พืชดังกล่าว สามารถขออนุญาตเพื่อประโยชน์ทางราชการ, ทางการแพทย์, การรักษาผู้ป่วย หรือการศึกษาวิจัยและพัฒนา

นอกจากนี้ยังมี มาตรา 26/5 (4) แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7 ) พ. ศ. 2562 ได้บัญญัติให้ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจเพื่อสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นหรือสหกรณ์การเกษตร ซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ซึ่งดำเนินการภายใต้ความร่วมมือและการกำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอนทางการแพทย์เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือเกษตรศาสตร์ เป็นต้น สามารถขออนุญาตตามที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมสามารถร่วมผลิตและพัฒนาสูตรตำรับยาแผนโบราณหรือยาสมุนไพรได้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ภายใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับแพทย์หญิงอรพรรณ์ เมธาดิลกกุล นายกสมาคมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สพอท.) ได้มีการจัดอบรมหลักสูตรการแพทย์แคนนาบินอยด์ เรื่องการใช้ยากัญชารักษาผู้ป่วยแผนปัจจุบันและแผนไทย รุ่นที่ 6 ที่ห้องราชพฤกษ์ภิรมย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้กับผู้มีสิทธิตาม มาตรา 26/5 (4) คือ ผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม เภสัชกรรม ทันตกรรม สัตวศาสตร์ แพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก ผู้มีใบประกอบโรคศิลปะหมอพื้นบ้าน หลังจากจบหลักสูตรการอบรม ทุกคนจะได้สิทธิเป็นผู้สามารถสั่งจ่ายยากัญชาได้

 

 

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ