รมว.แรงงาน ตามนายกฯ ดูโมเดลข้าวรักษ์โลก BCG หนุนแรงงานนอกระบบ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ติดตาม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดงานเกี่ยวข้าวรักษ์โลก สร้างหลักประกัน ยกระดับคุณภาพชีวิตชาวเชียงราย

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมคณะของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย เมื่อวานนี้ (30 พฤศจิกายน) เพื่อติดตามโครงการข้าวรักษ์โลก BCG Model นำร่อง ระยะที่ 1 พร้อมเป็นประธานงาน “เกี่ยวข้าวรักษ์โลก” และร่วมเสวนาหัวข้อ “การปฏิวัติการทำนาสู่ความยั่งยืน” โดยมีนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จ.เชียงราย อาสาสมัครแรงงาน จ.เชียงราย และเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ บ้านเชียงคาน หมู่ที่ 14 ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย

นายสุชาติกล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานทุกกลุ่มเป้าหมาย เพราะแรงงานทุกคนถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เจริญก้าวหน้า โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบที่มีอยู่กว่า 22 ล้านคน รวมถึงเกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ ประกอบกับจังหวัดเชียงรายเป็นพื้นที่ที่มีแรงงานนอกระบบ ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือด้านเกษตรกว่า 4 แสนราย

“กระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบ เช่น มอเตอร์ไซค์รับจ้าง แท็กซี่ หาบเร่แผงลอย ผู้ประกอบอาชีพอิสระ รวมถึงกลุ่มเกษตรกรด้วย และขณะนี้รัฐบาลได้ผลักดันร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองแรงงานนอกระบบ พ.ศ. … ปัจจุบันกฎหมายดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา

ซึ่ง พ.ร.บ.ดังกล่าวมีกองทุนเพื่อแรงงานนอกระบบให้ได้มีแหล่งเงินกู้ มีทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ เน้นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แรงงานนอกระบบได้สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ซึ่งจะทำให้แรงงานนอกระบบมีหลักประกันทางสังคมและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น” นายสุชาติกล่าว

โอกาสเดียวกันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ยังได้พบปะพูดคุยให้กำลังใจกับอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล และเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดเชียงรายที่ไปร่วมต้อนรับ ซึ่งอาสาสมัครแรงงานเหล่านี้เป็นผู้เชื่อมประสานภารกิจของกระทรวงแรงงานไปสู่พื้นที่ เป็นผู้ที่มีความเสียสละอุทิศตนเพื่อส่วนรวม ทำงานใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนในชุมชน ในการนำภารกิจประสานการให้บริการด้านแรงงาน เพื่อให้ประชาชนมีงานทำ มีทักษะฝีมือ มีอาชีพ มีรายได้ ได้รับการคุ้มครอง และมีหลักประกันทางสังคมที่ยั่งยืนอีกด้วย

สำหรับสถานการณ์ด้านแรงงานของจังหวัดเชียงราย ปัจจุบันมีกำลังแรงงาน 612,436 คน เป็นผู้มีงานทำ 606,828 คน ผู้ว่างงาน 2,964 คน ผู้ที่รอฤดูกาล 2,644 คน มีแรงงานนอกระบบ 417,080 คน มีแรงงานต่างด้าว 31,920 คน มีอาสาสมัครแรงงาน 124 คน มีสถานประกอบการในระบบประกันสังคม 6,967 แห่ง ผู้ประกันตนรวม 159,555 คน การจ้างงานส่วนใหญ่อยู่ในอำเภอเมืองเชียงราย

ผลจากการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญ อาทิ จ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยโควิด-19 ลูกจ้าง 2,252 ราย เป็นเงิน 3,727,119.85 บาท โครงการส่งเสริมการจ้างงานในธุรกิจเอสเอ็มอี นายจ้างเข้าร่วมโครงการ 4,138 ราย รักษาการจ้างงาน 31,263 คน เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 224,298,000 บาท

Advertisement