กทม. หลายเขต เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา เช็กตำแหน่ง-เงินเดือนที่นี่

กทม. ประกาศรับสมัครงาน

หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร หลายสำนักงานเขตเปิดรับคนจำนวนมาก

วันที่ 7 เมษายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอดิศักดิ์ ปานด่วน ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารองค์กร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักงานเขตบางบอน

เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง

 • พนักงานสถานที่ จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
 • พนักงานสวนสาธารณะ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท

ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการศึกษา ชั้น 3 สำนักงานเขตบางบอน ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 21 เมษายน 2566 ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2450-3201

 

สำนักงานเขตดุสิต

เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง

 • พนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
 • พนักงานทั่วไป (กวาด) จำนวน 12 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
 • พนักงานทั่วไป (เก็บขยะริมทางรถไฟ) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
 • พนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 10 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
 • พนักงานสวนสาธารณะ จำนวน 7 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
 • พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 4 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท
 • พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ) จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท
 • พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถยกกระเช้า) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท
 • พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกเทท้าย) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท
 • พนักงานประจำรถ (รถบรรทุกน้ำ) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
 • พนักงานประจำรถ (รถสูบสิ่งปฏิกูล) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท

ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตดุสิต ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 7 เมษายน 2566 ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2241-3334

สำนักงานเขตหนองจอก

เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครคนพิการ ตามโครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเขตหนองจอก จำนวน 1 อัตรา และอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (อาสาสมัครคนพิการ) จำนวน 1 อัตรา

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ชั้น 3 สำนักงานเขตหนองจอก ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 7 เมษายน 2566 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตหนองจอก โทร.0-2543-1099

สำนักงานเขตบางขุนเทียน

เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง

 • พนักงานสถานที่ จำนวน 5 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท

ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการศึกษา ชั้น 4 สำนักงานเขตบางขุนเทียน ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 12 เมษายน 2566 ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2415-3357

สำนักงานเขตจอมทอง

เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง

 • พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท
 • พนักงานทั่วไป (โยธา) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
 • พนักงานสวนสาธารณะ จำนวน 5 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
 • พนักงานประจำรถ (รถบรรทุกน้ำ) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
 • พนักงานประจำรถ (รถยกกระเช้า) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
 • พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถยกกระเช้า) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท
 • พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถกวาดและดูดฝุ่น) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท
 • พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถดูดไขมัน) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท

ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตจอมทอง ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 11 เมษายน 2566 ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2427-9098

สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร

รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงาน ตำแหน่ง

 • พนักงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท
 • พนักงานงบประมาณและการเงิน จำนวน 6 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท
 • พนักงานผลประโยชน์และเร่งรัดหนี้สิน จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท
 • พนักบริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 • นิติกร จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 • นักจัดการผลประโยชน์และเร่งรัดหนี้ จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 • นักการตลาด จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 • นักบัญชี จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 • นักงบประมาณและการเงิน จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 • นักพัสดุ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร เลขที่ 8 อาคารโกลด์มาร์เก็ต ชั้น 5 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. โทร.0-2158-0740-42 ต่อ 23 หรือดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ของสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร www.bangkok.go.th/market ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2566-2 พฤษภาคม 2566