แรงงานไทยจากอิสราเอล ขอรับเงินค่าตั๋วกลับไทย ได้ตั้งแต่บัดนี้

แรงงานไทยในอิสราเอล

กระทรวงแรงงานประกาศ คนไทยจากอิสราเอล ขอรับเงินค่าตั๋วกลับไทย ได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ เช็กรายระเอียดและวีธียื่นเอกสารที่นี่

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์ความไม่สงบในอิสราเอลที่เกิดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลกระทบต่อพี่น้องแรงงานไทยที่ทำงานอยู่ในอิสราเอล และมีแรงงานไทยบางส่วนได้ซื้อตั๋วโดยสารกลับประเทศไทยด้วยตนเองนั้น ขณะนี้ กระทรวงแรงงานได้เปิดให้แรงงานไทยที่เดินทางกลับจากอิสราเอล ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2566 สามารถยื่นคำร้องขอรับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับไทยได้

โดยสามารถยื่นได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานและติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล บริเวณชั้น 1 อาคารกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพ และส่วนภูมิภาคสามารถยื่นได้ที่ สำนักงานแรงงานจังหวัด ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

โดยเอกสารและหลักฐานการยื่นขอรับค่าใช้จ่าย ต้องเป็นเอกสารค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป ซึ่งประกอบด้วย

1. บอร์ดดิ้งพาส หรือตั๋วเครื่องบิน/ใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารการจ่ายเงิน

2.สำเนาบัตรประชาชน

3. สำเนาหนังสือเดินทาง/เอกสารเดินทาง

4. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารผู้รับบริการ

นายไพโรจน์กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงแรงงาน จะทำหน้าที่รับเรื่องของคนไทยทุกคนที่เดินทางกลับประเทศไทยเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในอิสราเอล ทั้งกลุ่มนักเรียนนักศึกษาและแรงงานไทย และจัดส่งเอกสารให้กับกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้พิจารณาค่าชดเชย/ค่าใช้จ่าย

โดยค่าใช้จ่ายที่สามารถเบิกกับทางรัฐบาลได้จะเป็นเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในต่างประเทศเท่านั้น และหลังจากยื่นเอกสารกับกระทรวงแรงงานแล้ว สามารถติดตามการยื่นคำขอได้ที่สายด่วน (hotline call center) กรมการกงสุล โทร. 02 572 8442

“ท่านพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยถึงความปลอดภัยของพี่น้องแรงงานไทยในอิสราเอลเป็นอย่างมาก โดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานดูแลแรงงานไทยในอิสราเอลให้ดีที่สุด และให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ทั้งกลุ่มที่ยังอยู่อิสราเอล และกลุ่มที่กลับมาถึงไทยแล้ว

อย่างไรก็ตามรัฐบาลมีนโยบายให้คนไทยทุกคนในอิสราเอลเดินทางกลับประเทศก่อนเพื่อความปลอดภัยเป็นลำดับแรก และขอให้ญาติพี่น้องที่อยู่ในประเทศไทย ช่วยแจ้งให้พี่น้องแรงงานที่ยังตัดสินใจอยู่ในอิสราเอล พิจารณาเปลี่ยนใจกลับประเทศโดยเร็วที่สุด ซึ่งทุกคนที่ประสงค์เดินทางกลับสามารถแจ้งสถานทูตฯ หรือเดินทางมายังศูนย์พักพิงได้ทันที ที่ โรงแรม David InterContinental, Kaufmann Street 12, Tel Aviv- Yafo, 61501” นายไพโรจน์ กล่าว