แรงงานต่างด้าวเข้า-ออกงาน แจ้งผ่าน Application E-Inform ได้แล้ววันนี้

“นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล” อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า ขณะนี้มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับข้อปฏิบัติในการแจ้งเข้า-ออกจากงานของคนต่างด้าว ดังนั้น เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง กรมการจัดหางาน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างที่จ้างคนต่างด้าวทำงานอยู่ในประเทศไทยทราบว่า นายจ้างที่จ้างคนต่างด้าวทำงาน ต้องแจ้งให้กรมการจัดหางานทราบชื่อและสัญชาติของคนต่างด้าวและลักษณะงานที่ให้ทําภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่จ้างและเมื่อคนต่างด้าวออกจากงาน หรือไม่ได้ทำงานกับนายจ้างแล้ว ก็ต้องแจ้งให้กรมการจัดหางานทราบภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่คนต่างด้าวออกจากงาน พร้อมทั้งระบุเหตุแห่งการออกจากงานของคนต่างด้าวนั้นด้วย

โดยนายจ้างสามารถแจ้งการเข้า-ออกจากงานของคนต่างด้าวได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ในเขตพื้นที่ที่เป็นสถานที่ตั้งของสถานประกอบการที่คนต่างด้าวทำงานอยู่ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วนกระทรวงแรงงานโทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

แรงงานต่างด้าวเข้า-ออกงาน แจ้งผ่าน Application E-Inform ได้แล้ววันนี้
“นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล” อธิบดีกรมการจัดหางาน

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ มีแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศ จำนวน 3,090,825 คน เป็นแรงงานต่างด้าวตลอดชีพ 241 คน ประเภททั่วไป 119,464 คน พิสูจน์สัญชาติคงเหลือ 758,578 คน พิสูจน์สัญชาติปรับปรุงทะเบียนประวัติ 1,068,518 คน นำเข้าตาม MOU 989,145 คน เป็นแรงงานต่างด้าวส่งเสริมการลงทุนและกฎหมายอื่นๆ 47,016 คน ชนกลุ่มน้อย 49,115 คน คนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในลักษณะ ไป-กลับ หรือตามฤดูกาล 58,748 คน

“ขณะนี้กรมการจัดหางาน มีบริการออนไลน์ นายจ้างสามารถแจ้งการจ้างคนต่างด้าว และแจ้งคนต่างด้าวออกจากงานผ่าน Application ชื่อ E-Inform ได้แล้ว โดยสามารถดาวน์โหลดได้ทาง Google Play Store และ App Store หากฝ่าฝืนไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด จะมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท”

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ