โอนแล้ววันนี้ 5,000 บาท ม.39 โซน 13 จังหวัด กลุ่มแรกรับเงินเยียวยารอบ 2

ประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคม โอนเงินเยียวยารอบที่ 2 ให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 โซน 13 จังหวัดวันนี้

วันที่ 21 กันยายน 2564 ผู้ประกันตนมาตรา 39 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด​ (สีแดงเข้ม) กลุ่ม 10 จังหวัด และ 3 จังหวัด เป็นกลุ่มแรกที่ได้รับเงินเยียวยารอบที่ 2 โดยวันนี้สำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน ได้ทำการโอนเงินอีก 5,000 บาทต่อคน เข้าบัญชีพร้อมเพย์หมายเลขบัตรประชาชนให้ตามกำหนดการแล้ว

กลุ่ม 10 จังหวัด ประกอบด้วย กทม. นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา และกลุ่ม 3 จังหวัด ประกอบด้วย ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา ทั้ง 13 จังหวัดนี้มีผู้ประกันตนมาตรา 39 จำนวน 1,164,382 คน ซึ่งกลุ่มนี้อยู่ในพื้นที่ล็อกดาวน์ 2 เดือน จึงได้รับเงินเยียวยา 2 รอบ รวมเป็น 10,000 บาทต่อคน

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนมาตรา 39 ในพื้นที่สีแดงเข้ม ที่มีสถานะผู้ประกันตน active แต่ระบบ เช็กสิทธิของประกันสังคม ขึ้นว่าไม่รับเงินเยียวยา สามารถสอบถามได้ที่กระทรวงแรงงาน โทร.1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทางเฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน และหากจำเป็นต้องยื่นทบทวนสิทธิ สามารถทำได้ได้ถึง 31 ตุลาคม 2564 ตามขั้นตอนดังนี้


  • โหลดแบบฟอร์มทบทวนสิทธิได้โดย คลิกที่นี่
  • พรินต์แบบฟอร์มออกมา กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย และลงลายมือชื่อ
  • แนบเอกสารประกอบตามที่ระบุในแบบฟอร์ม เช่น แนบสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเสร็จ สลิปชำระเงินสมทบ (ถ้ามี)
  • นำแบบฟอร์มและเอกสารเย็บรวมกัน (อย่าลืมระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้) แล้วนำไปหย่อนกล่องที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ หรือส่งไปสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน (ยึดวันประทับตามไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

ผู้ประกันสังคมมาตรา 39 คือผู้ที่เคยทำงานอยู่ในบริษัทเอกชน และมีประกันสังคมมาตรา 33 มาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน แล้วลาออกจากงาน หรือออกจากมาตรา 33 มาไม่เกิน 6 เดือน จากนั้นสมัครใจส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมต่อ เพื่อรับสิทธิทดแทนและคุ้มครอง 6 กรณี คือ กรณีเจ็บป่วย/อุบัติเหตุ กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีคลอดบุตร กรณีสงเคราะห์บุตร และกรณีชราภาพ โดยผู้ประกันตนส่งเงินสมทบเข้ากองทุน 432 บาทต่อเดือน

ซึ่งการหลุดออกจากมาตรา 39 เกิดขึ้นเมื่อขาดการส่งเงินสมทบ 3 เดือนติดต่อกัน หรือในระยะเวลา 12 เดือนส่งเงินสมทบแบบฟันหลอ คือไม่จ่ายเงินสมทบ 9 เดือนติดต่อกัน และเมื่อหลุดออกจากการเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 แล้วจะสมัครมาตรานี้อีกไม่ได้

กำหนดการโอนเงินให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 40 กลุ่มที่เหลือ ที่จะได้เงินรอบที่ 1 และ 2 มีดังนี้

  • วันที่ 22-23 กันยายน 2564 โอนเงินเยียวยารอบที่ 2 ให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 กลุ่มพื้นที่ 10 จังหวัด และ 3 จังหวัด จำนวน 4 ล้านคน ได้รับเยียวยาอีกคนละ 5,000 บาท รวมเป็น 10,000 บาท
  • วันที่ 27-28 กันยายน 2564 โอนเงินเยียวยารอบที่ 2 ให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 กลุ่มพื้นที่ 10 จังหวัด และ 3 จังหวัด จำนวน 3.5 ล้านคน กลุ่มนี้ได้รับเยียวยาอีกคนละ 2,500 บาท รวมเป็น 5,000 บาท
  • วันที่ 28 กันยายน 2564 โอนเงินเยียวยารอบที่ 1 และ 2 ให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 กลุ่มพื้นที่ 3 จังหวัด ที่สมัครเป็นผู้ประกันตนและจ่ายเงินสมทบงวดแรกช่วงวันที่ 4-24 สิงหาคม 2564 จำนวน 3.45 แสนคน กลุ่มนี้ได้รับเยียวยารวมคนละ 10,000 บาท

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ