25 ปี มูลนิธิคีนัน ช่วยกลุ่มเปราะบางมีอนาคตที่ดี

มูลนิธิคีนัน

เมื่อทักษะและความรู้ คือ ขุมพลังของโลก ในศตวรรษที่ 21 มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย จึงเปิดเผยความสำเร็จวาระครบรอบ 25 ปี ระดมเงินสนับสนุนมากกว่า 3 พันล้านบาท เสริมทักษะและความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย และทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากกว่า 3 ล้านคน พร้อมเดินหน้าจับมือพันธมิตรสู่จุดหมายการพัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยนการศึกษา พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างสังคมที่เสมอภาค

“ปิยะบุตร ชลวิจารณ์” ประธานอำนวยการ และรองประธานกรรมการ มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย กล่าวว่ามูลนิธิคีนันฯเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในระดับภูมิภาคที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมไทยมานานถึง 25 ปี ซึ่งมุ่งสร้างองค์ความรู้และทักษะความชำนาญให้กับประชากรกลุ่มเปราะบางผ่านโครงการกว่า 1,000 โครงการ ในประเทศไทย, เวียดนาม และในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ปิยะบุตร ชลวิจารณ์
ปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานอำนวยการ และรองประธานกรรมการ มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย

ขณะที่ “ริชาร์ด เบิร์นฮาร์ด” กรรมการอำนวยการ มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย กล่าวเสริมว่า ตลอด 25 ปี มูลนิธิคีนันฯได้รับเงินทุนสนับสนุนในการทำโครงการต่าง ๆ รวมเกือบ 3.35 พันล้านบาท จากภาครัฐ ภาคพหุภาคี และภาคเอกชน อาทิ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ริชาร์ด เบิร์นฮาร์ด
ริชาร์ด เบิร์นฮาร์ด กรรมการอำนวยการ มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย

องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา, กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา, กองทุนญี่ปุ่น-อาเซียน, สหภาพยุโรป, กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF), องค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women), เชฟรอน, ไอบีเอ็ม, Facebook, อินโดรามา เวนเจอร์ส, โบอิ้ง, แคทเธอร์พิลลาร์, มูลนิธิซิตี้, ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น และมูลนิธิไฟเซอร์ เป็นต้น

“ดังนั้น มูลนิธิคีนันฯจึงร่วมผ่านเหตุการณ์สำคัญ และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงมากมาย ทั้งวิกฤตต้มยำกุ้ง, ภัยพิบัติสึนามิ, ความไม่สงบในชายแดนใต้, การระบาดของไข้หวัดนก, แผนควบคุมมาลาเรีย ไปจนถึงการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมยุค 4.0″

“และในปัจจุบันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบรุนแรงต่อผู้คนทั่วโลก รวมถึงกลุ่มผู้รับประโยชน์บางส่วนของมูลนิธิคีนันฯ ในปีที่ผ่านมา เราจึงปรับเปลี่ยนการดำเนินงานโครงการมาสู่รูปแบบที่ผสมผสานระหว่างออนไลน์และออฟไลน์ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล ทั้งงานสัมมนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งมีผู้ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการออนไลน์เหล่านี้มากกว่า 5.5 แสนคน”

“นอกจากนี้ มูลนิธิคีนันฯยังเป็นผู้ให้บริการฝึกอบรม Boost with Facebook ที่ได้รับการรับรองจาก Facebook เพียงรายเดียวในประเทศไทย เพื่อเสริมทักษะการตลาดดิจิทัลให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหลายพันรายทั่วประเทศ”


มูลนิธิคีนันฯดำเนินงานโครงการเพื่อมุ่งสร้างความเปลี่ยนแปลงการศึกษามาเป็นเวลานาน เช่น โครงการ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต และโครงการ Boeing TEL นอกจากการศึกษาแล้ว มูลนิธิคีนันฯยังร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสร้างสังคมที่เสมอภาค ผ่านโครงการมากมาย

เช่น โครงการ Born Global และ OSMEP Women Entrepreneurs โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพื่อผลักดันผู้ประกอบการไทยให้ไปสู่สากล โครงการไฟเซอร์ รู้-เฒ่า(เท่า)-ทัน-สุข เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและใจของผู้สูงอายุ โครงการ WeEmpowerAsia จากการสนับสนุนขององค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women) เพื่อการสนับสนุนสตรีในภาคธุรกิจ และโครงการชุมชนฮาราปันเพื่อสานสัมพันธ์ผู้คนในสามจังหวัดชายแดนใต้

“ปิยะบุตร” กล่าวในตอนท้ายว่า มูลนิธิคีนันฯรู้สึกขอบคุณผู้สนับสนุนและพันธมิตรทุกหน่วยงาน ในความร่วมมืออันดีที่มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ โดยมูลนิธิคีนันฯจะยึดมั่นในพันธกิจที่จะสร้างพลังให้แก่ประชากร ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี และทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคตที่ยั่งยืน ดังนั้นการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของทุกคนจึงถือเป็นแรงบันดาลใจและเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสังคมที่ดีขึ้น

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ