กระทรวงแรงงานยกทีมพบ รมว.ศึกษาธิการสิงคโปร์ หารือพัฒนาทักษะคนไทย

รมว.สุชาติ หารือ รมว.ศึกษาธิการสิงคโปร์ พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานรองรับความต้องการนายจ้าง

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เข้าพบ Mr.Chan Chun Sing รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสิงคโปร์ เพื่อหารือข้อราชการในประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการเชื่อมโยงแนวทางการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานที่จำเป็นให้กับแรงงานไทย รวมทั้งสามารถจัดการข้อมูลด้านแรงงานได้อย่างเป็นระบบให้ครอบคลุมทุกมิติ ณ กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศสิงคโปร์

โดยมีนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เดินทางร่วมด้วยนายสุชาติ กล่าวว่า ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บุคคล
ในทุกช่วงวัย โดยเฉพาะวัยแรงงาน เพราะแรงงานเป็นส่วนสำคัญในการที่จะพัฒนาประเทศ และมีระบบ skill future ที่น่าสนใจ

“จะนำนำรูปแบบดังกล่าวไปเพิ่มศักยภาพด้านทักษะฝีมือแรงงานขั้นสูงให้แก่แรงงานไทย ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาและกระทรวงแรงงานที่กำกับดูแลของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่ให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้แรงงานมีงานทำ ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพสูงในทุกมิติสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

กระทรวงแรงงาน ขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของสิงคโปร์ ที่ให้การสนับสนุนแลกเปลี่ยนข้อมูลระบบการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานของสิงคโปร์ที่จำเป็นสำหรับแรงงานไทยที่เข้ามาทำงานตามความต้องการของนายจ้างสิงคโปร์ ซึ่งเป็นนิมิตรหมายที่ดีในความร่วมมือให้สามารถจัดส่งแรงงานที่มีทักษะฝีมือชั้นสูงได้อย่างเพียงพอ มีสมรรถนะที่ตรงกับความต้องการของตลาด และกระชับความร่วมมือระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป”


ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ