รมช.เกษตรฯ เป็นประธานเก็บเกี่ยวข้าวในภูมิสถาปัตยกรรมแปลงนาข้าว ประกอบพระเมรุมาศ

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเก็บเกี่ยวข้าวในภูมิสถาปัตยกรรมแปลงนาข้าว ประกอบพระเมรุมาศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี คุณสิริกิติยากร เจนเซ่น พระธิดาคนเล็กในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทะยะ รองราชเลขาธิการ สำนักราชเลขาธิการ และ พล.ต.ธานี ฉุยฉาย ที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่ 1 พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเกี่ยวข้าว ณ แปลงนาเลข ๙ ภายในภูมิสถาปัตยกรรมแปลงนาข้าว ประกอบพระเมรุมาศฯ มลฑลพิธีท้องสนามหลวง