รีด AD ท่อเหล็กไร้สนิม 4 ประเทศต่อ สกัดทุ่มตลาด-เวียดนามอ่วมสุด 310%

เหล็ก

ตลาดเหล็กท่อ 7 พันล้านสะเทือน “จุรินทร์” นั่งหัวโต๊ะ ทตอ. ไฟเขียวรีดภาษีเอดีท่อเหล็กไร้สนิมจาก 4 ประเทศ “จีน เกาหลี ไต้หวัน เวียดนาม” ต่ออีก 5 ปียาวถึงปี’70 โขก “เวียดนาม” เรตสูงสุด 310.74% ของราคาซี ไอ เอฟ หวั่นหากยุติเอดีกระทบผู้ผลิตในประเทศ ตามคำร้อง 2 บริษัทไทย

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน (ทตอ.) ได้ลงนามประกาศผลการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาด (ภาษีเอดี)

กับสินค้าหลอดและท่อทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม ที่มีแหล่งกำเนิดจาก 4 ประเทศ คือ เกาหลี จีน ไต้หวัน และเวียดนาม เป็นอัตราเดิมต่อไปเป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ 17 ก.ย. 2565-2570 ตาม พ.ร.บ.การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน ซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 มาตรา 57

               

โดยการพิจารณาดังกล่าวเป็นไปตามข้อเรียกร้องของบริษัทผู้ผลิตในไทย 2 ราย คือ บริษัทไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท โตโยมิลเลเนียม จำกัด ซึ่งได้ยื่นคำขอให้มีการทบทวน หลังจากที่เรียกเก็บรอบแรก เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2559-2564 ซึ่งคณะกรรมการได้มีการพิจารณาเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 และวินิจฉัยให้ทบทวน พร้อมทั้งให้เรียกเก็บหลักประกันอากรเอดีกับสินค้าดังกล่าว เป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2564-9 ตุลาคม 2565

ซึ่งต่อมา คณะกรรมการได้มีคำวินิจฉัยในการประชุมเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 ที่ผ่านมาว่า หากยุติการเรียกเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดจะทำให้มีการทุ่มตลาดและความเสียหายต่อไปหรือจะฟื้นคืนมาอีกจึงมีมติดังกล่าว

สำหรับสินค้าที่ถูกเรียกเก็บเอดี คือ สินค้านำเข้าหลอด และท่อทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม ทั้งรีดร้อนและรีดเย็น ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลมและไม่เป็นวงกลม ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกไม่เกิน 508 มิลลิเมตร จำนวน 46 รายการ จาก 4 ประเทศ โดยกำหนดอัตราเรียกเก็บดังนี้

1) สินค้าจากเกาหลี กำหนดให้เก็บในอัตรา 11.96% ของราคาซี ไอ เอฟ จากบริษัท SeAH STEEL CORPORATION ส่วนบริษัทอื่น ๆ ในเกาหลีเรียกเก็บอัตรา 51.53% ของราคาซี ไอ เอฟ 2) สินค้าจากจีนทุกบริษัท เรียกเก็บอัตราเดียว 145.31% ของราคาซี ไอ เอฟ

3) สินค้าจากไต้หวัน แบ่งเป็น บริษัท FROCH ENTERPRISE อัตรา 12.29% ของราคาซี ไอ เอฟ, บริษัท YC INOX Co., LTD อัตรา 2.38% ของราคาซี ไอ เอฟ และบริษัทอื่น ๆ ของเกาหลี ในอัตรา 29.04% ของราคาซี ไอ เอฟ

และ 4) สินค้าจากเวียดนาม สำหรับบริษัท SONHA INTERNATIONAL CORPORATION และบริษัทอื่น ๆ ของเวียดนาม เรียกเก็บในอัตรา 310.74 % ของราคาซี ไอ เอฟ

ตาราง อัตราภาษีหลอดและท่อทำด้วยเหล็ก

อย่างไรก็ตาม มาตรการเอดีนี้จะยกเว้นการเก็บภาษีเอดีในอัตรา 0% ของราคาซี ไอ เอฟ ให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการพาณิชยกรรมเพื่อการส่งออกนำเข้าสินค้านี้มาใช้ในประเทศ และนำไปประกอบในเขตประกอบการเสรี เพื่อใช้ผลิตหรือพาณิชย์เพื่อการส่งออก ตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ผู้ที่ได้รับการส่งเสริมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน ที่นำเข้ามาเพื่อมาผลิตและส่งออก

และผู้ที่นำเข้าสินค้าดังกล่าวมาผลิตเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายศุลกากร ทั้งนี้ ประกาศกำหนดให้ผู้ที่ไม่พอใจคำวินิจฉัยชั้นที่สุดของคณะกรรมการ ให้สามารถอุทธรณ์คำวินิจฉัยต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศได้ภายใน 30 วัน นับจากวันแจ้งคำวินิจฉัย

รายงานข่าวระบุว่า การนำเข้าสินค้าในกลุ่มที่ท่อเหล็ก (พิกัด 7306) ในช่วง 8 เดือนแรก (ม.ค.-ส.ค.) 2565 มีมูลค่า 7,714 ล้านบาท โดยหากแยกเฉพาะ 4 ประเทศที่ถูกเรียกเก็บเอดี ประกอบด้วย จีน 1,892 ล้านบาท รองลงมา คือ เกาหลี 789 ล้านบาท เวียดนาม 822.1 ล้านบาท และไต้หวัน 816 ล้านบาท

เทียบกับในช่วง 8 เดือนแรก (ม.ค.-ส.ค.) 2564 มีมูลค่า 7,172 ล้านบาท โดยหากแยกเฉพาะ 4 ประเทศที่ถูกเรียกเก็บเอดี ประกอบด้วย จีน 1,331 ล้านบาท เกาหลี 557 ล้านบาท เวียดนาม 941 ล้านบาท และไต้หวัน 691 ล้านบาท