กรมพัฒน์ เปิดตัว Thailand Franchise Award 2023 หนุนทำแฟรนไชส์  

กรมพัฒน์ฯ

กรมพัฒน์ เปิดกิจกรรม “Thailand Franchise Award 2023 : TFA 2023” ส่งเสริมผู้ประกอบการทำธุรกิจแฟรนไชส์ หลังมูลค่าโต 20% กว่า 3 แสนล้านบาทต่อปี

วันที่ 14 มีนาคม 2566 นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมเปิดกิจกรรมประกวดรางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทย Thailand Franchise Award ครั้งที่ 4  (Thailand Franchise Award 2023 : TFA 2023) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ไทย สร้างการรับรู้ ภาพลักษณ์ที่ดี

นายทศพล ทังสุบุตร
นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

รวมถึงเป็นการเฟ้นหาธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีมาตรฐานที่ดีและความโดดเด่นในแต่ละด้าน ซึ่งกิจกรรมนี้จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ และสร้างแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจแฟรนไชส์จากแฟรนไชส์ต้นแบบที่ได้รับรางวัล

“ต้องยอมรับว่าธุรกิจแฟรนไชส์มีมูลค่าตลาดที่สูงประมาณ 3 แสนล้านบาท โตทุกปีปีละ 15-20% และยังมีผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาทำธุรกิจทุกปีปีละ 20,000 ราย”

ทั้งนี้ กรมเองก็ให้การส่งเสริมสนับสนุนการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ ซึ่งปี 2564 มีเจ้าของแฟรนไชส์ เพิ่มขึ้นมา 3,000 สาขา การลงทุนทำแฟรนไชส์เองก็มีตั้งแต่ 3,000 บาทต่อแฟรนไชส์ จนถึง 3 ล้านบาทต่อแฟรนไชส์ โดยเป็นโมเดลธุรกิจที่เหมาะสมในการทำธุรกิจ ความเสี่ยงต่ำ และปรับผลสำเร็จสูง

นายทศพล ทังสุบุตร
นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

อย่างไรก็ดี จากผลกระทบโควิด-19 มีหลายคนกำลังหาช่องทางการทำรายได้ อาชีพ ธุรกิจแฟรนไชส์ จึงเป็นโอกาสหนึ่งที่จะสร้างโอกาสในการหารายได้ กรมก็พร้อมที่จะสนับสนุนให้ความรู้ อบรมสำหรับผู้ที่สนใจ ซึ่งมีช่องทางให้ผู้สนใจเข้าเรียนรู้ได้

สำหรับการประกวดรางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทย Thailand Franchise Award ครั้งที่ 4  เป็นอีกกิจกรรมของกรมที่จะช่วยยกระดับให้ธุรกิจแฟรนไชส์เป็นที่รู้จักและได้รับความเชื่อถือ ส่งผลให้ผู้ที่สนใจทำธุรกิจเกิดความมั่นใจในแบรนด์ของแฟรนไชส์ที่จะลงทุน

นายทศพล ทังสุบุตร
นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ดังนั้น กรมขอเชิญชวนผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจ โดยเปิดสมัครจนถึงวันที่ 24 มีนาคม 2566 ทั้งนี้ ธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาแล้ว คณะกรรมการจะทำการตัดสินเพื่อคัดเลือกแฟรนไชส์ที่เหมาะสมเพื่อรับโล่เชิดชูเกียรติในพิธีมอบรางวัล “Thailand Franchise Award 2023” ต่อไป

“แฟรนไชส์” ถือเป็นรูปแบบธุรกิจที่ช่วยสร้างการเติบโตได้อย่างรวดเร็ว แต่การจะผลักดันธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์และประสบความสำเร็จนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย การพัฒนาศักยภาพธุรกิจแฟรนไชส์ไทยให้มีความเข้มแข็ง ต้องเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ผู้ประกอบการ และสถาบันการศึกษา ที่ต้องให้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการลงทุน และวิธีการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้อง เพื่อพัฒนาในเชิงคุณภาพ”

ดังนั้น ธุรกิจที่จะก้าวสู่การเป็นแฟรนไชส์ต้องมีความพร้อมและแข็งแกร่งในระดับหนึ่ง เพราะไม่เช่นนั้นอาจสร้างปัญหาให้กับผู้ที่มาซื้อแฟรนไชส์ รวมถึงตัวเองได้ในอนาคต

กรมพัฒน์ฯ

การขยายธุรกิจด้วยระบบแฟรนไชส์ ถือเป็นความสำเร็จทางธุรกิจที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน โดยธุรกิจแฟรนไชส์เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการอุปโภคบริโภคและงานบริการ ทำให้ธุรกิจกลุ่มนี้มีความสำเร็จสูง ดังนั้นระบบแฟรนไชส์จึงเป็นโมเดลธุรกิจที่ช่วยให้ระบบการบริหารจัดการเป็นไปด้วยความสะดวก


และมีโอกาสเติบโตในอนาคตอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจแฟรนไชส์จึงเป็นกลุ่มธุรกิจที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมาก