พาณิชย์ขนทัพสินค้า BCG ภาคใต้ 50 ราย เปิดขายสร้างโอกาสเพิ่มรายได้

พาณิชย์ขนทัพสินค้า BCG ภาคใต้ 50 ราย

พาณิชย์เปิดงาน Southern Thailand Local BCG Plus Fair ขนทัพสินค้า BCG สินค้าอัตลักษณ์ สินค้านวัตกรรมของผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคใต้ 50 ราย จัดแสดงและจำหน่าย ช่วยเพิ่มโอกาสในการขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 นายวันชัย วราวิทย์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ จัดงาน Southern Thailand Local BCG Plus Fair ระหว่างวันที่ 10-14 พ.ค. 2566 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ ชั้น 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ซึ่งเป็นงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ที่อยู่ในโครงการ Local BCG Plus ที่กระทรวงพาณิชย์ได้คัดเลือกสินค้าศักยภาพใน 3 กลุ่ม ได้แก่ สินค้า BCG สินค้าอัตลักษณ์ และสินค้านวัตกรรม จำนวน 50 รายการ เพื่อช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการในระดับฐานราก

               

“กระทรวงพาณิชย์มั่นใจว่าสินค้าที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ จะมีโอกาสในการขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพราะเป็นสินค้าที่ตอบสนองเทรนด์ความต้องการของตลาด ทั้งในเรื่อง BCG สินค้าที่มีความเป็นอัตลักษณ์ การใช้นวัตกรรม ซึ่งกำลังเป็นเทรนด์ของโลก และจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังจะช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่าย ทั้งการนำเข้าร่วมงานแสดงสินค้า การจัดกิจกรรมเชื่อมโยงการค้า การค้าออนไลน์ การเจรจาจับคู่ธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างโอกาสให้เพิ่มมากขึ้น”

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดจัดงาน Local BCG Plus 5 งาน ใน 4 ภูมิภาค โดยได้จัดครั้งแรกไปแล้วที่ภาคเหนือ เมื่อช่วงปลายเดือน เม.ย. 2566 ที่ผ่านมา และครั้งที่ 2 ที่หาดใหญ่ ส่วนครั้งที่ 3 กำหนดจัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 18-22 พ.ค. 2566 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 (หน้า CPS) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่น

Advertisement

และครั้งที่ 4 ภาคกลางและภาคตะวันออก วันที่ 14-18 มิ.ย. 2566 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 หน้า H&M ศูนย์การค้าเซ็นทรัลบางนา กรุงเทพมหานคร และปิดท้ายที่กรุงเทพฯ ที่งาน Thailand Local BCG+ Expo 2023 วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2566 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

สำหรับโครงการ Local BCG Plus เป็นโครงการที่กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) โดยได้มีการลงพื้นที่เพื่อคัดสินค้าที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่มคือ สินค้า BCG สินค้าอัตลักษณ์ และสินค้านวัตกรรม และเข้าไปช่วยเพิ่มช่องทางการตลาด ผ่านทีมงานเซลส์แมนจังหวัด และทีมเซลส์แมนประเทศ และจะช่วยเชื่อมโยงการทำตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการและชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศ