อมตะ WHA บี.กริม 3 บิ๊กธุรกิจชี้ทิศทางอุตสาหกรรมไทย

3 บิ๊กธุรกิจ

การนิคมอุตสาหกรรม เปิดแผนลงทุนใหม่ รีแบรนด์สู่ “I-EA-T Elevation” พลิกโฉมอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืน 3 บิ๊กธุรกิจ “อมตะ WHA บี.กริม” ร่วมกันชี้ทิศทางอุตสาหกรรมนาทีทองของไทย ชูจุดแข็งมีทั้งพื้นที่ EEC สิทธิประโยชน์ ฐานผลิต EV อิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กล่าวในงานเสวนาะลิกโฉมอุตสาหกรรมไทยสู่สากลอย่างยั่งยืน ว่า กนอ. มีภาระกิจที่ท้าทายทั้งการลงทุนใหม่ การยกระดับมาตรฐานนิคม การตั้งสถาบันพัฒนาทักษะแรงงาน การนำระบบ IT เข้ามาใช้ การร่วมมือกับพาร์ตเนอร์ และการดูแลชุมชน

นายวีริศ อัมระปาล
นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ในเร็ว ๆ นี้จะเห็นรูปแบบการลงทุนใหม่ของ กนอ. อย่างเทคโนโลยีไฮโดรเจน และการเพิ่มจำนวนนิคม อีกกว่า 20 แห่ง และเพื่อยกระดับให้ภาคอุตสาหกรรมของไทยสามารถก้าวต่อไปได้อย่างยั่งยืนในอนาคต กนอ. ในฐานะองค์กรที่ทำหน้าที่ผลักดันภาคอุตสาหกรรมของไทยให้เติบโตมาตลอด 50 ปี ที่ผ่านมา จำเป็นต้องเร่งปรับตัวและเพิ่มสมรรถนะของตนเองให้เข้มแข็ง

เพื่อก้าวให้ทันกับกระแสความเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรมของโลก นำพาภาคีเครือข่ายและผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของไทยให้ก้าวเข้าสู่สากลอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน

กนอ. จึงปรับแนวคิดและวิธีการทำงาน ปรับโฉมการให้บริการ รวมถึงภาพลักษณ์องค์กร เพื่อให้มีความทันสมัยและเป็นสากลยิ่งขึ้น ล่าสุดได้ปรับ “ตราสัญลักษณ์รอง” หรือ I-EA-T Elevation ที่แสดงถึงการดำเนินภารกิจหลักของ กนอ. ใน 3 มิติ ได้แก่ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อม

Advertisment

ซึ่งการจะสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน จะต้องสร้างทั้ง 3 ด้านนี้ไปด้วยกัน และพยายามกระจายความยั่งยืนนี้ไปทุกภูมิภาคของประเทศ

นายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า GDP ไทยโตจากภาคอุตสาหกรรม บริการ และเกษตร หากไทยจะมีเศรษฐกิจ GDP โตได้โดยแข่งขันกับทั่วโลกได้ ต้องอาศัยการต่อยอดภาคเกษตรให้เป็นเกษตรมูลค่าเพิ่ม ดึงอุตสาหกรรมไฮเทคเข้ามาลงทุน สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ และพัฒนาเมืองให้เป็น Smart City

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โลกเปลี่ยนไปมากจากอดีตปี 2565 โลกยังอยู่กับเรื่องของคริปโต แต่มาปี 2566 กลับล่มสลายและมีการพูดถึง AI แทน นี่คือทิศทางของโลก ในขณะที่การลงทุนจะเห็นการเข้ามาของนักลงทุนจีน เพื่อลงทุนเรื่องของรถยนต์ EV และอิเล็กทรอนิกส์

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล
นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สิ่งสำคัญที่ทำต้องทำรองรับไว้คือโลจิสติกส์ แลนด์บริดจ์ เป็นการพัฒนาท่าเรือเชื่อมอ่าวไทยและอันดามัน

Advertisment

นายฮาราลด์ ลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ความยั่งยืนหรือเรื่อง ESG คือเรื่องที่ภาคอุตสาหกรรมไทยต้องเดินไปตามที่ทั่วโลกเดิน พลังงานหมุนเวียน จะเข้ามามีบทบาทสำคัญ

นายฮาราลด์ ลิงค์
นายฮาราลด์ ลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)