BGRIM ปิดขายหุ้นหมดเกลี้ยง 8,000 ล้านบาท เดินหน้าแผนขยายธุรกิจ

บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM

บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ หรือ BGRIM ปิดการขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน มูลค่ารวม 8,000 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจตามแผน เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

วันที่ 31 มีนาคม 2566 ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า BGRIM ขอขอบคุณผู้ลงทุนที่ให้การตอบรับลงทุนในหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ของ BGRIM รวมถึงสถาบันการเงินผู้จัดการการจัดจำหน่ายทั้ง 6 แห่ง

ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย และบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร ที่อำนวยความสะดวกทั้งการให้ข้อมูลและเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ของ BGRIM จนประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ในครั้งนี้ เป็นการระดมทุนเพื่อรองรับยุทธศาสตร์การเติบโตอย่างยั่งยืน โดย BGRIM ได้ประกาศยุทธศาสตร์ GreenLeap-Global and Green มุ่งสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวสู่การเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก และผู้นำด้านการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนและปลอดภัย

โดยมีเป้าหมายเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าจาก 3,338 เมกะวัตต์ ณ สิ้นปี 2565 เป็น 10,000 เมกะวัตต์ ในปี 2573 ผ่านการลงทุนโรงไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเน้นด้านพลังงานหมุนเวียน ซึ่งจะทำให้สัดส่วนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจาก 25% ในปัจจุบัน เป็นสัดส่วนที่สูงกว่า 50% ของกำลังผลิตไฟฟ้าทั้งหมดของบริษัท และมีเป้าหมาย EBITDA มากกว่า 35,000 ล้านบาทต่อปี ด้วย EBITDA margin ในระดับมากกว่า 35%

Advertisment

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ของ BGRIM กล่าวเสริมว่า ปัจจัยที่สนับสนุนการเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิ มาจากความเชื่อมั่นของผู้ลงทุน ทั้งในด้านความแข็งแกร่งด้านการเงิน และการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ซึ่งการระดมทุนครั้งนี้จะทำให้โครงสร้างทางการเงินของ BGRIM มีความแข็งแกร่งมากขึ้น สอดรับกับแผนการขยายการลงทุนของบริษัทในอนาคต

สำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ BGRIM กำหนดอัตราดอกเบี้ยในช่วง 5 ปีแรกไว้ที่ 5.75% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเลื่อนการชำระดอกเบี้ยพร้อมกับสะสมดอกเบี้ยจ่ายไปชำระในวันใดก็ได้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดยไม่จำกัดระยะเวลาและจำนวนครั้ง ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ออกหุ้นกู้แต่เพียงผู้เดียว

ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยจะปรับทุก ๆ 5 ปี โดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ณ ขณะนั้น แล้วบวกส่วนเพิ่มคงที่ (Initial Credit Spread) 3.58% ต่อปี และส่วนเพิ่มตามช่วงเวลา (Step-up coupon) ตั้งแต่ 0.25% ไปจนถึง 2.00% ต่อปี โดย BGRIM ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท ที่ระดับ “A” แนวโน้ม “คงที่” ขณะที่อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ที่เสนอขายในครั้งนี้อยู่ที่ระดับ “BBB+” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566