เปิดฉากสงครามสินค้าเกษตรเถื่อน จับแล้ว เนื้อควาย 73 ตัน เสียหาย 15 ล้านบาท

เนื้อความเถื่อน

เปิดฉากสงครามสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย จับแล้วเนื้อควายเถื่อน 73 ตัน ความเสียหาย 15 ล้านบาท

วันที่ 10 ตุลาคม 2566 นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามผลการจับกุมสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย โดยมี นสพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ พล.ต.ต.อนันต์ นานาสมบัติ ผบก.ปคบ. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

               

ในวันนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษพญาไท ได้มีการจับกุมการลักลอบนำเข้าเนื้อกระบือแช่แข็งจากต่างประเทศ จำนวน 73 ตัน มูลค่าความเสียหายประมาณ 15 ล้านบาทรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการตรวจสอบสถานที่พักสินค้า (ห้องเย็น) และเส้นทางการนำเข้าโดยเฉพาะพื้นที่แนวตะเข็บชายแดนอย่างเข้มงวด ตามมาตรการป้องกันและปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย

เพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าเกษตรผิดกฎหมายทะลักออกสู่ตลาด และส่งผลกระทบต่อกลไกตลาดของเกษตรกร และผู้ประกอบการรายย่อยภายในประเทศ รวมถึง ป้องกันปัญหาเรื่องโรคระบาดสัตว์ที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมได้สั่งการให้มีการดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

เนื้อควายเถื่อน