สินค้าเกษตร-อุตฯไทย ฮิตในตลาดคู่ค้า FTA อาเซียนครองอันดับ 1

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เผยสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปไทย ส่งออกไปตลาดคู่ค้า FTA 8 เดือน ปี 2566 โตต่อเนื่อง ทั้งผลไม้ ข้าว ไก่ กุ้ง น้ำตาลทราย ตลาดอาเซียนครองอันดับ 1 จีน ฮ่องกง ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย

วันที่ 4 ตุลาคม 2566 นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมได้ติดตามสถานการณ์การส่งออกสินค้าของไทยไปกลุ่มประเทศคู่ค้าที่ไทยมีความตกลงการค้าเสรี (FTA) 18 ประเทศ พบว่า

ในช่วง 8 เดือน (ม.ค.-ส.ค. 2566) มีมูลค่า 110,933 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัว 6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกที่ถดถอย ทำให้การส่งออกชะลอตัวเล็กน้อย ขณะเดียวกันกลับพบว่าการส่งออกกลุ่มสินค้าเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูป และสินค้าอุตสาหกรรม สามารถขยายตัวได้เพิ่มขึ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า FTA มีส่วนสำคัญในการสร้างแต้มต่อทางการค้าให้กับสินค้าไทยในตลาดต่างประเทศ

               
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

สินค้าเกษตร ถือเป็นสินค้าที่ไทยมีศักยภาพในการผลิตและการส่งออกสูง รวมทั้งไทยเป็นผู้ส่งออกอันดับ 1 ของอาเซียน โดยสินค้าที่ส่งออกไปกลุ่มประเทศคู่ค้า FTA ขยายตัวได้ดี อาทิ ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง มูลค่า 5,314 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 23% ตลาดส่งออกสำคัญ คือ จีน ฮ่องกง มาเลเซีย และเกาหลีใต้ ข้าว มูลค่า 1,011 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 69%

ตลาดส่งออกสำคัญ คือ อินโดนีเซีย จีน และญี่ปุ่น ไก่สด แช่เย็น แช่แข็ง มูลค่า 875 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 29% ตลาดส่งออกสำคัญ คือ จีน ญี่ปุ่น มาเลเซีย เกาหลีใต้ และฮ่องกง และกุ้งสด แช่เย็น แช่แข็ง มูลค่า 292 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 12% ตลาดส่งออกสำคัญ คือ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้

สำหรับสินค้าเกษตรแปรรูปที่ส่งออกไปกลุ่มประเทศคู่ค้า FTA ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อาทิ น้ำตาลทราย มูลค่า 2,563 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 14% ตลาดส่งออกสำคัญ คือ อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และกัมพูชา อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป มูลค่า 909 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 1% ตลาดส่งออกสำคัญ คือ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และชิลี ผลไม้กระป๋องและแปรรูป มูลค่า 442 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 7%

สินค้าเกษตร-อุตฯไทย

ตลาดส่งออกสำคัญ คือ จีน ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย ผักกระป๋องและผักแปรรูป มูลค่า 233 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 17% ตลาดส่งออกสำคัญ คือ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และจีน และไอศกรีม มูลค่า 92 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 16% ตลาดส่งออกสำคัญ คือ มาเลเซีย เกาหลีใต้ เวียดนาม กัมพูชา และสิงคโปร์

ขณะที่สินค้าอุตสาหกรรม ไทยมีศักยภาพในการส่งออกสูง รวมทั้งเป็นผู้ส่งออกอันดับ 1 ของอาเซียนในหลายรายการ โดยสินค้าที่ส่งออกไปกลุ่มประเทศคู่ค้า FTA ขยายตัวเพิ่มขึ้น อาทิ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ มูลค่า 11,938 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 10% ตลาดส่งออกสำคัญ คือ ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น มาเลเซีย และอินโดนีเซีย อัญมณี เช่น เพชร พลอย ไข่มุก มูลค่า 1,199 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 15%

สินค้าเกษตร-อุตฯไทย

ตลาดส่งออกสำคัญ คือ ฮ่องกง อินเดีย และญี่ปุ่น และรถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ มูลค่า 1,234 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 12% ตลาดส่งออกสำคัญ คือ ญี่ปุ่น จีน ออสเตรเลีย และฟิลิปปินส์

สินค้าเกษตร-อุตฯไทย