IMF หั่นคาดการณ์เศรษฐกิจไทย ปีนี้โตต่ำเพียง 2.7% ปีหน้าได้แค่ 3.2%

IMF เศรษฐกิจไทย
ภาพโดย Athit Perawongmetha/ REUTERS

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เผยแพร่รายงานคาดการณ์เศรษฐกิจโลกฉบับใหม่ หั่นตัวเลขคาดการณ์เศรษฐกิจไทย โดยคาดว่าจีดีพีไทยปีนี้จะโตได้เพียง 2.7% เติบโตขึ้นในอัตราเล็กน้อยจากปี 2565 ที่โต 2.6% และคาดว่าจะเติบโตได้ 3.2% ในปี 2567 

วันที่ 10 ตุลาคม 2566 กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เผยแพร่รายงานคาดการณ์เศรษฐกิจโลกฉบับใหม่ “WORLD ECONOMIC OUTLOOK” ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม 2566 

ในรายงานฉบับใหม่นี้ IMF คาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจไทยว่าจะโตได้เพียง 2.7% ในปีนี้ โดยเติบโตขึ้นในอัตราเล็กน้อยจากปี 2565 ที่โต 2.6% และคาดว่าจะเติบโตได้ 3.2% ในปี 2567เป็นการหั่นตัวเลขคาดการณ์ลงจากการคาดการณ์เมื่อเดือนเมษายน 2566 ที่คาดว่าปีนี้จะโตได้ 3.4% และปีหน้าจะโต 3.6% 

               

อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยอยู่ต่ำกว่าภาพรวมของของตลาดเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนาซึ่ง IMF คาดว่าการเติบโตจะลดลงเล็กน้อย จาก 4.1% ในปี 2565 เป็น 4.0% ในปี 2566 แม้ว่าตัวเลขคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจไทย 2.7% ที่ขยายตัวจาก 2.6% ในปีก่อนหน้า ยังถือว่าเป็นทิศทางที่ขยายตัวในอัตราเร่งขึ้นเล็กน้อย

ทั้งนี้ IMF คาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจไทยต่ำสุดเมื่อเทียบกับการคาดการณ์ของธนาคารโลก (World Bank) ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะโตได้ 3.4% ในปีนี้ และการคาดการณ์ของธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 ซึ่งคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจไทยในปีนี้จะโตได้ 3.5% 

ขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยคาดการณ์ล่าสุดเมื่อต้นเดือนตุลาคม คาดว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะโตได้ 3.4%