เปิดรายชื่อ 37 ธุรกิจ เจ้าของรางวัล Prime Minister’s Export Award 2023

เปิดรายชื่อ 37 ธุรกิจ รางวัล Prime Minister’s Export Award 2023

เปิดชื่อรายชื่อ 37 ธุรกิจส่งออก เจ้าของรางวัล Prime Minister’s Export Award 2023 ที่กวาดรายได้เข้าไทย 9 เดือนแรก ปี 66 (ม.ค.-ก.ย.) กว่า 12,257 ล้านบาท พร้อมเปิดตัวสาขารางวัลใหม่ Best BCG Exporter สอดรับนโยบาย SDGs

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นประจำปี 2566 หรือ “Prime Minister’s Export Award 2023” ครั้งที่ 31 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและสร้างกำลังใจให้แก่ผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจส่งออกสินค้าและบริการดีเด่นภายใต้ชื่อทางการค้าของตนเอง

รวมถึงมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตนเอง นำนวัตกรรมมาประยุกต์ในการดำเนินธุรกิจ พร้อมดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด BCG Economy Model สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ และเป็นเครื่องมือรับรองด้านการดำเนินธุรกิจ การสร้างมาตรฐานสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ

               

นายเศรษฐา ทวีสิน

โดยข้อมูลการส่งออกของผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลในปีนี้ จำนวน 37 บริษัท พบว่า มีส่วนในการสร้างรายได้เข้าประเทศในปี 2565 คิดเป็นมูลค่า 14,567.65 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.79 จากปีก่อนหน้า และในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2566 (มกราคม-กันยายน) ได้สร้างรายได้ให้แก่ประเทศแล้วประมาณ 12,257.24 ล้านบาท รวมถึงยังมีส่วนช่วยในการสนับสนุนการจ้างงานไม่น้อยกว่า 7,654 ราย

เปิดรายชื่อธุรกิจเจ้าของรางวัล

รางวัล PM’s Export Award 2023 มีผู้สมัครเข้ารับรางวัลทั้งหมดจำนวน 162 ราย ผ่านการพิจารณาเข้ารับรางวัลใน 7 สาขา รวม 40 รางวัล 37 บริษัท ดังนี้

1) รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม (Best Exporter) จำนวน 6 รางวัล

1.บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

2.บริษัท ฟู้ดเเอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)

3.บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)

4.บริษัท โกลเบิลฟูดเทรดดิ้ง จำกัด

5.บริษัท สยามเฟรช เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

6.บริษัท เติมเนเจอร์ อินดัสตรี้ จำกัด

2) รางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม (Best Thai Brand) จำนวน 10 รางวัล

1.บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)

2.บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)

3.บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)

4.บริษัท ชัยเสรีเม็ททอลแอนด์รับเบอร์ จำกัด

5.บริษัท มอนตี้แอนด์ท็อทโก้ จำกัด

6.บริษัท นิธิ ฟู้ดส์ จำกัด

7.บริษัท โรงสีศรีแสงดาว จำกัด

8.บริษัท ร้อยแปด ฟู้ดส์ จำกัด

9.บริษัท มูนเลอร์ คอลเลคชั่น จำกัด

10.บริษัท โรงงานสมิทธิ์การ์เม้นท์ จำกัด

3) รางวัลธุรกิจ BCG ส่งออกยอดเยี่ยม (Best BCG Exporter) ซึ่งปรับจากรางวัลสินค้าส่งเสริมนวัตกรรมยอดเยี่ยม (Best Innovation) เพื่อให้สอดคล้องกับวาระแห่งชาติในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ Bio Circular-Green Economy Model หรือ BCG โดยมีจำนวน 7 รางวัล

1.บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)

2.บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

3.บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)

4.บริษัท ทีพีเอ็น เฟล็กซ์แพค จำกัด

5.บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

6.บริษัท นิพพาน อินเตอร์คร็อพ จำกัด

7.บริษัท นิวอาไรวา จำกัด

4) รางวัลออกแบบยอดเยี่ยม (Best Design) จำนวน 7 รางวัล

1.บริษัท เอ.เอ็ม.โอ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

2.ครูแมกสตูดิโอ

3.บริษัท เอชจี โรโบติกส์ จำกัด

4.พร้อม ดีไซน์

5.บริษัท พิงค์ บลู แบล็ค แอนด์ ออเร้จน์ จำกัด

6.บริษัท ซูเปอร์กรีน สตูดิโอ จำกัด

7.บริษัท ดีเวอร์ฮูด เอชที จำกัด

5)รางวัลธุรกิจบริการยอดเยี่ยม (Best Service Enterprise) จำนวน 4 รางวัล ประกอบด้วย

– สาขาโรงพยาบาล/ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง/คลินิกเฉพาะทาง (Health & Wellness)

  1. บริษัท เวชธานี จำกัด (มหาชน)

สาขาดิจิทัลคอนเทนท์และซอฟแวร์ (Digital Content & Software) 

  1. บริษัท เดอะมั้งค์ สตูดิโอ จำกัด

สาขาธุรกิจสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (Printing and Packaging) 

1.บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด

2.บริษัท ทีพีเอ็น เฟล็กซ์แพค จำกัด

6) รางวัลสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม (Best OTOP) จำนวน 2 รางวัล ประกอบด้วย

1.บริษัท หอมมีสุข จำกัด

2.และรางวัล OTOP New Face Exporter ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวัญตา

7) รางวัลสินค้าฮาลาลยอดเยี่ยม (Best Halal) จำนวน 4 รางวัล

1.บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

2.บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด

3. บริษัท นพดาซุปเปอร์ฟู้ดส์ จำกัด

4.บริษัท สุคันธา ไทยสแน็ค จำกัด

37 ธุรกิจ เจ้าของรางวัล Prime Minister’s Export Award 2023

37 ธุรกิจ เจ้าของรางวัล Prime Minister’s Export Award 2023

37 ธุรกิจ เจ้าของรางวัล Prime Minister’s Export Award 2023

37 ธุรกิจ เจ้าของรางวัล Prime Minister’s Export Award 2023

37 ธุรกิจ เจ้าของรางวัล Prime Minister’s Export Award 2023