พาณิชย์ ร่วมกับตำรวจ บก.ปคบ. เข้มงวดผู้ค้าในช่วงเทศกาลลอยกระทง

กรมการค้าภายใน ร่วมกับตำรวจ บก.ปคบ. เข้มงวดผู้ค้าในช่วงเทศกาลลอยกระทง พร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบยืนยันยังปกติ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ด้วยใกล้ช่วงเทศกาลวันลอยกระทง เจ้าหน้าที่สายตรวจพิเศษ กรมการค้าภายใน สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) ตรวจสอบกำกับดูแลผู้ประกอบการจำหน่ายวัสดุในการประดิษฐ์กระทง กระทงสำเร็จรูป และสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำหน่ายบริเวณสถานที่จัดงานวันลอยกระทงให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

โดยเฉพาะการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าเพื่อให้ผู้บริโภคได้ทราบราคาก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า และเพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสในช่วงวันดังกล่าวจำหน่ายสินค้าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค

จากการลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปคบ.เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ย่านการค้าบริเวณเขตพระนคร ซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์กระทง และกระทงสำเร็จรูป รวมทั้งในส่วนของพลุหรือดอกไม้ไฟ พบว่าผู้ค้าให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยมีการแสดงราคาจำหน่ายสินค้าชัดเจน เปิดเผย ผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบราคาก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า

ซึ่งกรมได้ส่งเจ้าหน้าที่สายตรวจดำเนินการตรวจสอบ กำกับ ดูแลผู้ค้าตามแหล่งจำหน่ายต่าง ๆ รวมทั้งบริเวณที่มีการจัดงานวันลอยกระทง จนสิ้นสุดช่วงเทศกาลวันลอยกระทง อีกทั้งได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศดำเนินการตรวจสอบ กำกับ ดูแลผู้ค้าในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้วยแล้ว

หากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านราคาและปริมาณสินค้า หรือพบเห็นการจำหน่ายสินค้าหรือบริการที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน 1569

กรมได้จัดเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนในทุกวัน หรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ หากพบการกระทำความผิดจะส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด


กรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท กรณีจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควรมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ