เช็กค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ (30 พ.ย. 66) พบ 24 จังหวัด เกินค่ามาตรฐาน

ภาพฝุ่นในกทม.
ภาพ : ศูนย์ภาพเครือมติชน

เช็กค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ (30 พ.ย. 66) ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศภาพรวมปริมาณ PM 2.5 พบ 24 จังหวัด เกินค่ามาตรฐาน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 รายงานข่าวจากศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ระบุว่า รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ณ 07.00 น. สรุปดังนี้ ภาพรวมปริมาณ PM 2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานใน จ.ปทุมธานี กรุงเทพฯ จ.นนทบุรี จ.นครปฐม จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรปราการ จ.น่าน จ.ลำปาง จ.แพร่ จ.สุโขทัย จ.พิษณุโลก จ.พิจิตร จ.เพชรบูรณ์ จ.นครสวรรค์ จ.อุทัยธานี จ.ชัยนาท จ.สิงห์บุรี จ.อ่างทอง จ.สุพรรณบุรี จ.ราชบุรี จ.เลย จ.กาฬสินธุ์ จ.ชัยภูมิ และ จ.นครราชสีมา

ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 9 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 18.7-76.8 มคก./ลบ.ม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 4 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 22.5-47.9 มคก./ลบ.ม.

ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐาน 5 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 29.7-67.8 มคก./ลบ.ม.

ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ตรวจวัดได้ 19.7-36.3 มคก./ลบ.ม.

ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 6.4-26.9 มคก./ลบ.ม.

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 31.0-74.1 มคก./ลบ.ม.

คำแนะนำทางสุขภาพ
ประชาชนทั่วไป ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง

ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์

โดยท่านสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ airbkk.com แอปพลิเคชั่น Air4Thai และ AirBKK