เปิดหีบอ้อยวันแรกพรุ่งนี้ ฝนถล่มหลายพื้นที่ขอเลื่อนเปิดหีบ

เปิดหีบอ้อยวันแรกพรุ่งนี้ ฝนถล่มหลายพื้นที่ขอเลื่อนเปิดหีบ

57 โรงงานน้ำตาลเปิดหีบอ้อย เริ่มวันแรก 10 ธ.ค. 66 ถึง 5 ม.ค. 67 หลายโรงงานแจ้งเลื่อนวันหีบอ้อยช้าลง หลังฝนตกในพื้นที่แหล่งอ้อย

วันที่ 9 ธันวาคม 2566 รายงานข่าวโรงงานน้ำตาลแห่งประเทศไทยระบุว่า การประชุม คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) วันที่ 8 ธันวาคม 2566 มีมติเห็นชอบ วันเปิดหีบอ้อย ปี 2566/2567 ของโรงงานน้ำตาล เริ่มได้ตั้งแต่ วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป จนถึง 5 มกราคม 2567

ซึ่งโรงงานน้ำตาลหลายแห่งได้ขยับวันขึ้นมา เนื่องจากโรงงานน้ำตาลที่อยู่ใกล้เคียง แจ้งขอเปิดหีบอ้อยเร็วขึ้น และมีหลายโรงงานน้ำตาลได้แจ้งเลื่อนวันหีบอ้อยช้าลง เนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่แหล่งอ้อย

อย่างไรก็ตาม กำหนดวันเปิดหีบอ้อยของโรงงานน้ำตาลทั้ง 57 แห่ง ยังอาจเปลี่ยนแปลงได้ ท่านสามารถสอบถามได้จากโรงงานน้ำตาลที่ส่งอ้อยได้โดยตรง

โดยในวันเดียวกันนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร (กบ.) ครั้งที่ 11/2566 วันที่ 8 ธันวาคม 2566 มีมติเห็นชอบ การกำหนดราคาอ้อยขั้นต้น ปี 2566/2567 เมื่อคำนวณที่อัตรา 95% ได้ราคาอ้อยขั้นต้น 1,420 บาทต่อตัน ต่อมาได้นำเสนอคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) เพื่อพิจารณาและเห็นชอบเช่นกัน


สำหรับราคาอ้อยขั้นต้น ปี 2566/2567 ของโรงงานน้ำตาลทั้ง 57 แห่ง ทุกเขตคำนวณราคาอ้อย จะใช้ราคา 1,420 บาทต่อตัน ซึ่งจะอ้างอิงจากมติของ กอน. หลังจากนั้น กระทรวงอุตสาหกรรมจะนำเสนอต่อ คณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อรับรอง และออกประกาศเป็นราชกิจจานุเบกษา ให้มีผลบังคับใช้ต่อไป