จบดราม่า พาณิชย์ ยืนยัน พีทีที สเตชั่น ไม่ผิดมาตรฐานชั่งตวงวัด

ราคาน้ำมัน น้ำมัน เติมน้ำมัน เบนซิน แก๊สโซฮอล์ รถเก๋ง

กรมการค้าภายในจบดรามา การันตี พีทีที สเตชั่น ไม่ผิดกฎหมาย ชั่งตวงวัด ขีดเส้นเผื่อเหลือเผื่อขาดไม่เกิน 1% ล่าสุดผลตรวจปั๊มทั่วไทย 1.8 แสนหัวจ่าย พบเติมเกิน 29 หัวจ่าย เติมขาด 11 หัวจ่าย พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่จับตาใกล้ชิดตรวจเข้มช่วงปีใหม่ ป้องประชาชนโดนเอาเปรียบ

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยถึงกรณีไวรัลในโลกออนไลน์ หลังมีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่ง โพสต์คลิปขณะที่เติมน้ำมัน 5 ลิตร ในราคาลิตรละ 30.11 บาท รวมแล้วเป็นเงิน 150.5 บาท แต่เมื่อมาดูปริมาณที่ได้จริง ๆ กลับไม่เต็ม 5 ลิตร เหลืออีกประมาณ 50 มล. จะเต็ม 5 ลิตร ในปั๊มน้ำมันชื่อดังแห่งหนึ่งใน อ.แก่งคอย ว่า ปัจจุบันสำนักชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน มีการตรวจสอบหัวจ่ายน้ำมันอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามมาตรฐานการวัดชั่งตวงวัดโลก

วัฒนศักย์ เสือเอี่ยม
วัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน

“ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้ทั่วโลก มีการกำหนดอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด หรือค่าความคลาดเคลื่อนของปริมาตรน้ำมัน สามารถมีปริมาตรเกิน และขาดได้ ไม่เกิน 1%  หรือไม่เกิน 50 มิลลิลิตรต่อภาชนะทดสอบขนาดบรรจุ 5 ลิตร ซึ่งกรณีดังกล่าวพบว่าปริมาตรน้ำมันขาดไป 25-30 มิลลิลิตร ยังไม่เกินค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐานตามกฎหมายกำหนด จึงยังไม่มีความผิดตาม พ.ร.บ.มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542”

ทั้งนี้ กรมขอชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้นว่า น้ำมันที่ขาดไป ไม่ถือว่าผิดปกติ และยังอยู่ในกรอบที่กฎหมายกำหนด แต่กรมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันเป็นประจำอยู่แล้ว และหากพบว่าสถานีบริการน้ำมันใด มีอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด อยู่ในช่วงที่ขาดต่อเนื่องก็จะจับตามองเป็นพิเศษ แลต้องตรวจสอบว่าเป็นการจงใจหรือไม่ และถ้าจงใจ ก็มีอำนาจที่จะผูกบัตรห้ามใช้ จนกว่าจะปรับปรุงแก้ไข

“จากการตรวจสอบมาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิง สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วประเทศในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา จำนวน 13,366 แห่ง 80% ของปั๊มทั่วประเทศ จำนวนรวม 180,024 หัวจ่าย พบว่าถูกต้อง 13,332 สถานี 179,743 หัวจ่าย และไม่ถูกต้องเพียง 34 สถานี 281 หัวจ่าย”

โดยกรณีไม่ถูกต้องยังแยกออกเป็น 2 กรณี คือ 1.มาตรวัดคลาดเคลื่อน 19 สถานี จำนวน 40 หัวจ่าย และ 2.มาตรวัดสิ้นอายุคำรับรอง 15 สถานี จำนวน 241 หัวจ่าย โดยกรณีมาตรวัดคลาดเคลื่อนนั้น จากการตรวจสอบพบว่า ตรวจพบปริมาตรน้ำมันเกิน มากกว่าปริมาตรน้ำมันขาด โดยมีกรณีน้ำมันเกิน 14 สถานี 29 หัวจ่าย และน้ำมันขาด 5 สถานี 11 หัวจ่าย หรือคิดเป็นกรณีน้ำมันขาดเพียง 0.0061% เท่านั้น ซึ่งถือว่าน้อยมาก

เพราะปั๊มส่วนใหญ่จะตั้งหัวจ่ายให้จ่ายน้ำมันเกิน เนื่องจากต้องการรักษาชื่อเสียง เพราะหากเกิดปัญหาน้ำมันขาดจะกระทบต่อชื่อเสียงและความเชื่อมั่นทางธุรกิจ

นายวัฒนศักย์กล่าวอีกว่า วันนี้ (22 ธ.ค. 2566) กรมได้ประสานความร่วมมือไปยังสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศดำเนินการตรวจวัดปริมาตรน้ำมัน และหัวจ่าย และนำส่งผลการตรวจสอบไปยังสำนักงานกลางชั่งตวงวัดเป็นประจำทุกเดือน นอกจากนี้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ยังได้ส่งชุดสายตรวจ 1569 ออกไปตรวจสอบมาตรฐานหัวจ่ายปั๊มน้ำมันทั่วประเทศ โดยเฉพาะปั๊มที่อยู่ฝั่งขาเข้า และขาออก

รวมทั้งปั๊มมาจุดแวะพักข้างทาง เดินทาง เพื่อกำกับดูแลและตรวจสอบความถูกต้องมาตรวัด สร้างความเชื่อมั่นใจให้กับประชาชนว่าได้รับน้ำมันเต็มลิตร ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ

ขณะเดียวกัน กรมได้ประสานผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 ให้เข้มงวดกวดขันบริษัทจำหน่ายน้ำมัน หรือปั๊มน้ำมันที่เป็นเครือข่าย หรือปั๊มแฟรนไชส์ ในเรื่องการเติมน้ำมันเต็มลิตร หากพบว่ารายใดไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ให้ดำเนินการขั้นเด็ดขาด เพื่อเป็นการดูแลผู้บริโภคในการเติมน้ำมัน

อย่างไรก็ตาม หากตรวจพบสถานีบริการใด ใช้มาตรวัดที่ไม่ถูกต้อง มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และกรณีพบว่ามีการดัดแปลงมาตรวัดจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 120,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เปิดคำแนะนำ

-คำแนะนำเมื่อใช้บริการปั๊มน้ำมัน
– สังเกตมิเตอร์ที่ตู้เติมน้ำมันต้องเริ่มต้นที่เลขศูนย์
– สังเกตป้ายราคาน้ำมันที่หน้าปั๊มและที่ตู้เติมน้ำมันต้องตรงกัน
– เมื่อเติมเสร็จควรตรวจสอบยอดขายและปริมาณน้ำมันที่เติม

-หากสงสัยว่าได้น้ำมันไม่เต็มลิตร
-ให้แจ้งปั๊มน้ำมันเพื่อให้ตรวจสอบโดยใช้ถังตวงมาตรฐานขนาด 5 ลิตรที่มีไว้ประจำทุกปั๊มได้

-หัวจ่ายไม่ถูกต้อง มีความผิด
-กรณีใช้มาตรวัดที่ไม่ถูกต้อง มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

– กรณีพบว่ามีการดัดแปลง มาตรวัดจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 120,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


หากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการเติมน้ำมัน สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน 1569