ปตท.-กองทัพเรือ ชูนวัตกรรมโซลาร์ลอยน้ำ ทางเลือกพลังงานสะอาด

ปตท.-กองทัพเรือ ชูนวัตกรรมโซลาร์ลอยน้ำ

ปตท.-กองทัพเรือ ชูนวัตกรรมโซลาร์ลอยน้ำ ทางเลือกพลังงานสะอาด ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

วันที่ 26 ธันวาคม 2566 กองทัพเรือ และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนานวัตกรรมพลังงาน และระบบการบริหารจัดการน้ำ

มีเป้าหมายเพื่อศึกษาและพัฒนานวัตกรรมพลังงานทดแทน การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ ระบบกักเก็บพลังงาน รวมถึงระบบบริหารจัดการแหล่งน้ำและการใช้น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกของกองทัพเรือ

ซึ่งนอกจากจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า ยังเป็นการส่งเสริมนวัตกรรมพลังงาน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากร ตลอดจนสนับสนุนภารกิจของกองทัพเรือด้านการสร้างความมั่นคงของประเทศ และการช่วยเหลือดูแลประชาชนอีกด้วย


โดยพิธีลงนามครั้งนี้ มีพลเรือเอกจิรพล ว่องวิทย์ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ และประธานกรรมการบริหารเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของกองทัพเรือ และ ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท. เป็นประธาน