จุดความร้อนไทยพุ่งแซงประเทศเพื่อนบ้าน ทะลุ 1,500 จุด ‘ป่าอนุรักษ์’ แชมป์

จุดความร้อนไทย

GISTDA เปิดจุดความร้อนไทยพุ่งแซงประเทศเพื่อนบ้าน ทะลุกว่า 1,500 จุด ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในป่าอนุรักษ์

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA รายงานข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) และจากดาวเทียมอีกหลายดวง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ไทยพบจุดความร้อนทั้งประเทศ 1,532 จุด

ซึ่งข้อมูลจากดาวเทียมยังระบุอีกว่า จุดความร้อนที่พบส่วนใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 671 จุด ตามด้วยป่าสงวนแห่งชาติ 340 จุด พื้นที่เกษตร 232 จุด พื้นที่เขต ส.ป.ก. 163 จุด แหล่งชุมชนและอื่น ๆ 115 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 11 จุด สำหรับจังหวัดที่พบจำนวนจุดความร้อนสูงสุด ได้แก่ กาญจนบุรี 211 จุด

ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านพบจุดความร้อนมากสุดอยู่ที่พม่า 1,485 จุด ตามด้วย ลาว 833 จุด และเวียดนาม 595 จุด

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรง GISTDA ยังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่