GISTDA เผยจุดความร้อน เมียนมา ยังครองอันดับ 1 เกือบ 3 พันจุด

ฝุ่น PM 2.5
แฟ้มภาพ

GISTDA เปิดค่าฝุ่น PM 2.5 เช้านี้ ภาพรวมทั้งประเทศพบเกินเกณฑ์มาตรฐาน 26 จังหวัด กรุงเทพฯอากาศดี ส่วนจุดความร้อนเพื่อนบ้านวานนี้ เมียนมา ยังคงครองอันดับ 1 เกือบ 3 พันจุด

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ด้วยข้อมูลจากดาวเทียมผ่านแอปพลิเคชั่น “เช็คฝุ่น” เมื่อเวลา 08.00 น. ของวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 พบ 26 จังหวัด มีค่าฝุ่นเกินเกณฑ์มาตรฐานในระดับสีส้ม ที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งส่วนใหญ่พบโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ

โดย 5 อันดับแรก คือ นครพนม 69.7 ไมโครกรัม หนองคาย 65.1 ไมโครกรัม อำนาจเจริญ 62.7 ไมโครกรัม มุกดาหาร 59.1 ไมโครกรัม และยโสธร 55.1ไมโครกรัม

สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครเช้าวันนี้มีค่าคุณภาพอากาศดีมาก สีฟ้าทั่วทุกเขตพื้นที่

ทั้งนี้ จากข้อมูลจุดความร้อนที่รายงานโดย GISTDA เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ไทยพบจุดความร้อนทั้งประเทศกลับมาสูงอีกครั้งสูงถึง 1,352 จุด ส่วนใหญ่พบในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 499 จุด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 387 จุด พื้นที่เกษตร 223 จุด พื้นที่เขต ส.ป.ก. 133 จุด ชุมชนและอื่น ๆ 101 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 9 จุด

โดยจังหวัดที่พบจำนวนจุดความร้อนสูงสุด 3 อันดับแรก กาญจนบุรี 148 จุด ตาก 113 จุด และชัยภูมิ 113 จุด

ในส่วนของประเทศเพื่อนบ้านพบจุดความร้อนมากสุดอยู่ที่เมียนมา 2,722 จุด ตามด้วยกัมพูชา 1,235 จุด ลาว 1,210 จุด และเวียดนาม 607 จุด

แอปพลิเคชั่น “เช็คฝุ่น” ยังคาดการณ์ปริมาณฝุ่น PM 2.5 ในอีก 3 ชั่วโมงข้างหน้า พบว่าหลายพื้นที่จะมีค่าคุณภาพอากาศที่ยังคงอยู่ในระดับสีส้มต่อเนื่อง โดยเฉพาะโซนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้ ข้อมูลบนแอปพลิเคชั่น “เช็คฝุ่น” มีการใช้เทคโนโลยีดาวเทียมร่วมกับ AI (Artificial intelligence) ในการวิเคราะห์ค่าฝุ่น PM 2.5 แบบรายชั่วโมงในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

ร่วมกับการใช้ข้อมูลการตรวจวัด PM 2.5 จากกรมควบคุมมลพิษ, ข้อมูลสภาพอากาศ จากกรมอุตุนิยมวิทยา รวมถึงข้อมูลของแหล่งกำเนิดฝุ่น เช่น จุดความร้อน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอีกจำนวนมาก มานำเสนอให้ในรูปแบบข้อมูลตัวเลขและค่าสีในระดับต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจสถานการณ์ได้ง่ายยิ่งขึ้น

ประชาชนควรสวมหน้ากากตลอดเวลาเมื่ออยู่ในที่โล่งแจ้ง เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจตามมาโดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามข้อมูล PM 2.5 แบบรายชั่วโมงเพิ่มเติมผ่านแอปพลิเคชั่น “เช็คฝุ่น”