เช็กค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ กทม. อากาศดีมากส่วนจุดความร้อนเมียนมาพุ่งสูงกว่า 3 พันจุด

ฝุ่น ฝุ่น PM 2.5
(แฟ้มภาพ) ศูนย์ภาพเครือมติชน

GISTDA เช็กค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ กทม. คุณภาพอากาศดีมากทั่วทุกเขตพื้นที่ ส่วนจุดความร้อนเพื่อนบ้านเมียนมายังพุ่งสูงกว่า 3 พันจุด

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA รายงาน สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 แบบรายชั่วโมง ด้วยข้อมูลจากดาวเทียมผ่านแอปพลิเคชั่น “เช็คฝุ่น” เมื่อเวลา 08.00 น. ของวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 พบ 27 จังหวัด ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมีค่าฝุ่นเกินเกณฑ์มาตรฐานในระดับสีส้ม ที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครพบเช้าวันนี้ค่าคุณภาพอากาศดีมาก ทั่วทุกเขตพื้นที่

ทั้งนี้ จากข้อมูลจุดความร้อนที่รายงานโดย GISTDA เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ไทยพบจุดความร้อนทั้งประเทศ 895 จุด ส่วนใหญ่พบในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 318 จุด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 268 จุด พื้นที่เกษตร 125 จุด พื้นที่เขต ส.ป.ก. 120 จุด ชุมชนและอื่น ๆ 61 จุด พื้นที่ และพื้นที่ริมทางหลวง 3 จุด โดยจังหวัดที่พบจำนวนจุดความร้อนสูงสุด 3 อันดับแรก แม่ฮ่องสอน 106 จุด ตาก 99 จุด ลำปาง 73 จุด

ในส่วนของประเทศเพื่อนบ้านที่พบจุดความร้อนมากสุดอยู่ที่ประเทศไทย ตามด้วยเมียนมา 3,290 จุด ตามด้วย กัมพูชา 1,036 จุด ลาว 671 จุด และเวียดนาม 569 จุด

แอปพลิเคชั่น “เช็คฝุ่น” ยังคาดการณ์ปริมาณฝุ่น PM 2.5 ในอีก 3 ชั่วโมงข้างหน้า พบว่าหลายพื้นที่จะมีค่าคุณภาพอากาศที่ยังคงอยู่ในระดับสีส้มต่อเนื่องโดยเฉพาะโซนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้ ข้อมูลบนแอปพลิเคชั่น “เช็คฝุ่น” มีการใช้เทคโนโลยีดาวเทียมร่วมกับ AI (Artificial intelligence) ในการวิเคราะห์ค่าฝุ่น PM 2.5 แบบรายชั่วโมงในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ร่วมกับการใช้ข้อมูลการตรวจวัด PM 2.5 จากกรมควบคุมมลพิษ, ข้อมูลสภาพอากาศ จากกรมอุตุนิยมวิทยา รวมถึงข้อมูลของแหล่งกำเนิดฝุ่น เช่น จุดความร้อน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอีกจำนวนมาก มานำเสนอให้ในรูปแบบข้อมูลตัวเลขและค่าสีในระดับต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจสถานการณ์ได้ง่ายยิ่งขึ้น

ประชาชนควรสวมหน้ากากตลอดเวลาเมื่ออยู่ในที่โล่งแจ้ง เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจตามมาโดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามข้อมูล PM 2.5 แบบรายชั่วโมงเพิ่มเติมผ่านแอปพลิเคชั่น “เช็คฝุ่น”