นภินทร จัดให้เปิด Matching D 4 ปั๊ม 4 ห้าง ให้ SMEs มีพื้นที่ขายสินค้า

Matching D 4

“นภินทร” เปิดงาน Matching D จับคู่เจรจาที่ดี กับ DBD ช่วยสร้างอาชีพ ลดรายจ่ายให้ธุรกิจและประชาชน จับมือ 4 ปั๊ม-4 ห้าง ยักษ์ใหญ่ ให้พื้นที่ผู้ประกอบการ SMEs ขายสินค้าในปั๊มและห้างทั่วประเทศ ย้ำ “มีของ ต้อง มีที่ขาย” คาดว่าจะสร้างมูลค่าการค้าเพิ่มถึง 25 ล้านบาท

วันที่ 28 มีนาคม 2567 นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงาน Matching D จับคู่เจรจาที่ดี กับ DBD ว่าการจัดงานในครั้งนี้เป็นความตั้งใจที่หาทำเลที่มีศักยภาพในการจำหน่ายสินค้าและบริการให้กับผู้ประกอบการ SMEs ได้มีโอกาสเข้าถึงตลาดของผู้บริโภคที่หลากหลาย โดยเชิญสถานีบริการน้ำมันและธุรกิจภายในเครือข่ายที่กระจายอยู่กว่า 7,000 แห่ง มาเจรจาจับคู่กับ SMEs เพื่อซื้อสินค้าเข้าไปจำหน่ายผ่านสาขาของปั๊มน้ำมันและสาขาของห้าง ที่มีอยู่รวมกันกว่า 26,000 แห่งทั่วประเทศ

ผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมัน ได้แก่ บริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์) และบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) และร้านค้าปลีกสมัยใหม่กว่า 19,000 แห่ง ได้แก่ บริษัท เอกชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด

สำหรับกิจกรรมในวันนี้มีธุรกิจจำนวนกว่า 100 ราย ที่สนใจสมัครเข้าร่วมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) อาทิ ผู้ประกอบการ SMEs ผู้ประกอบการชุมชน ผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ ผู้ประกอบการ Food truck สมาชิกเครือข่าย MOC biz club

โดยได้เจรจาหาพื้นที่ในการขยายธุรกิจหรือนำสินค้าของตนเองมานำเสนอต่อธุรกิจ Modern Trade และธุรกิจในเครือ 4 สถานีบริการน้ำมันเพื่อพิจารณาคัดสรรสินค้าไปจำหน่ายในร้านค้าสะดวกซื้อหรือร้านกาแฟที่ตั้งอยู่ในสถานีบริการน้ำมัน เช่น ร้านสะดวกซื้อ Shell SELECT ร้านกาแฟ Shell café ของเชลล์, ร้านกาแฟพันธุ์ไทยของพีทีจี, ร้านอินทนิลของบางจาก ร้านไทยเด็ด ของ PTT Station และ Max Mart ของ PT เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มธุรกิจแฟรนไชส์ จำนวน 11 ราย ที่อยู่ภายใต้การส่งเสริมของกรม เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนำเสนอธุรกิจให้กับผู้ที่มีเงินทุนแล้วแต่ยังไม่มีไอเดียหรือสนใจอยากจะเริ่มต้นธุรกิจแต่ยังไม่ทราบว่าจะตั้งต้นตรงไหน ธุรกิจแฟรนไชส์จะช่วยให้การเริ่มต้นจากศูนย์ก้าวไปสู่ความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วด้วยแบบแผนที่มีมาตรฐานตามคู่มือการทำงานของแต่ละแฟรนไชส์ที่ผ่านการพัฒนาอย่างเข้มข้นมาแล้ว

Matching D 4

รวมไปถึงถ้าผู้เข้าร่วมงานสามารถตัดสินใจลงทุนได้ภายในงานยังสามารถเจรจาธุรกิจกับผู้แทนของสถานีบริการน้ำมันที่เข้าร่วมงานเพื่อนำแฟรนไชส์ที่จะลงทุนไปเปิดขายในสถานีบริการน้ำมันได้ด้วย พร้อมกับได้รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ เช่น ค่าเช่าพื้นที่ในอัตราพิเศษ นอกจากนี้ ภายในงานยังมีสถาบันการเงิน จำนวน 10 แห่ง เข้าร่วมนำเสนอสินเชื่อพิเศษสำหรับ SMEs และประชาชนที่ยังขาดความพร้อมในเงินลงทุน ซึ่งสินเชื่อส่วนนี้จะช่วยสร้างอาชีพให้กับประชาชนได้มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และดูแลครอบครัวต่อไปได้

“กระทรวงพาณิชย์ ยังคงเร่งดำเนินกิจกรรมที่เป็นภารกิจเพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และขยายโอกาสทางการค้าให้กับภาคธุรกิจและประชาชนตามนโยบายเร่งด่วน โดยสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการเงินเพื่อผลักดันให้ธุรกิจขนาด MSME ซึ่งเป็นหน่วยเศรษฐกิจขนาดเล็กของประเทศแต่มีความสำคัญต่อการเติบโตของไทยอย่างมากจึงเป็นที่มาของการจัดงานในครั้งนี้”

ทั้งนี้ เมื่อจบการเจรจาจับคู่ธุรกิจในวันนี้แล้วคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางการค้าได้กว่า 25 ล้านบาท มากไปกว่านั้นจะเป็นส่วนสำคัญที่จะเร่งการเติบโตของเศรษฐกิจไทยให้สามารถเพิ่มสัดส่วนของ GDP MSME ให้เป็น 40% ของ GDP รวมภายในปี 2570 ด้วย”