เปิดผลสรุปปลัดอุตสาหกรรม ถก 6 หน่วยงาน ส่งกากแคดเมียม 1.25 หมื่นตันกลับตาก

เปิดผลสรุปปลัดอุตสาหกรรมถก 6 หน่วยงาน ส่งกากแคดเมียม 1.25 หมื่นตันกลับตากด่วน

วันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล) ให้ลงพื้นที่ประชุมคณะกรรมการ 6 หน่วยงาน เพื่อติดตามสถานการณ์กากแคดเมียม ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

โดยมีนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายแพทย์ยงเจือ เหล่าศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

นายแพทย์สุรวิทย์ ศักดานุภาพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร กระทรวงสาธารณสุข พันตำรวจตรียุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พลตำรวจตรี วัชรินทร์ พูสิทธิ์ ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผบก.ปทส.)

Advertisment

นายณัฐพลกล่าวว่า ได้เชิญทั้ง 6 หน่วยงานเข้าประชุมนัดแรก เพื่อหาแนวทางการดำเนินการกากแคดเมียม ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี โดยเรื่องที่

1.คือการสื่อสารให้พี่น้องประชาชนรับทราบและเข้าใจอย่างถูกต้อง โดยกากแคดเมียมที่จังหวัดตากได้มาจากการถลุงแร่สังกะสี ซึ่งมีส่วนประกอบของแร่ทองแดง และแร่แคดเมียม ในเหมืองแร่ในจังหวัดตาก ซึ่งได้ปิดตัวลงไปนานแล้ว และฝังกลบอยู่ใต้ดินอย่างปลอดภัยในจังหวัดตาก ซึ่งกากแร่แคดเมียมที่พบมีการปรับเสถียร ผสมกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (ปูนซีเมนต์ทั่วไปประเภทหนึ่ง ที่นิยมใช้แพร่หลายทั่วโลกในงานก่อสร้าง) เพื่อป้องกันการชะล้างและการฟุ้งกระจายในอากาศ

2.การสืบหากากแคดเมียมในส่วนที่ยังหาไม่พบ ซึ่งขณะนี้ได้เจอกากแคดเมียมแล้วกว่า 12,500 ตัน ในจังหวัดสมุทราสาคร จังหวัดชลบุรี และเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

3.การจัดการกับกากแคดเมียมที่พบ โดยได้มอบหมายกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ วางแผนและวางแนวทาง รวมถึงมาตรการป้องกันความปลอดภัยในการขนย้าย ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง และจัดเตรียมพื้นที่รวมถึงสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัย ทั้งก่อนและหลังขนย้าย

Advertisment

โดยมีแนวทางนำกลับไปฝังกลบที่บ่อเดิมในจังหวัดตากซึ่งเป็นบ่อซีเมนต์ และปูด้วยพลาสติก HDPE หนา 1.5 มิลลิเมตร (High-Density Polyethylene เป็นวัสดุพลาสติกที่ผลิตจากการพอลิเมอร์ไรเดอร์ในสภาวะแรงดันสูง) ตามที่การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment EIA) กำหนด