แคดเมียม ผุดอีก 3,378 ตัน โรงงานเดิม เจแอนด์บีแมททอล จ.สมุทรสาคร

Cadmium

กระทรวงอุตสาหกรรม ตรวจโรงงานเดิม “เจแอนด์บีแมททอล” จ.สมุทรสาคร พบกากอร่แคดเมียมเพิ่มอีก 3,378 ตัน กระจายอยู่รอบโรงงาน เร่งส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบในเส้นทางทั้งหมดทั้งโกดัง ท่าเรือจุดส่งออก

วันที่ 10 เมษายน 2567 นานณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายวิษณุ ทับเที่ยง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระอุตสาหกรรม นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นายพุทธิกรณ์ วิชัยดิษฐ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร

และนายก อบต.บางน้ำจืด ลงพื้นที่โรงงานที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อติดตามสถานการณ์กากแร่สังกะสีและแคดเมียม โดยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้เดินตรวจจุดเก็บกากแคดเมียมภายในโรงงานจังหวัดสมุทรสาครที่ทำสัญญากับทางบริษัทที่จังหวัดตาก ซึ่งภายในบริเวณโกดังมีถุง Big Bag กากแคดเมียมอยู่เป็นจำนวนมาก กระจายวางไว้โดยรอบบริเวณโรงงาน

“กระทรวงได้ติดตามสถานการณ์เรื่องแคดเมียมมาตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม จากโรงงานต้นทาง จ.ตาก และไล่ติดตามเส้นทางการขนส่ง ซึ่งคาดว่ามีการกระจายไปหลายที่และมีจุดหมายคือการส่งออกนอกประเทศ เพราะโรงหลอมในประเทศยังไม่มีเทคโนโลยีที่สามารถหลอมและเก็บแคดเมียมในลักษณะนี้ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

Advertisment

เนื่องจากแคดเมียมมีจุดเดือดต่ำกว่าสารประกอบอื่น ๆ จากขยายผลจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง วันนี้จึงได้ลงพื้นที่ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจค้นโรงงานเดิมในจังหวัดสมุทรสาคร

ซึ่งมีการลงพื้นที่ไปแล้วครั้งนึงเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 ที่พบถุง Big Bag บรรจุกากแคดเมียม/กากสังกะสี จำนวนกว่า 3,000 ตัน โดยในวันนี้ได้ตรวจค้นและพบถุง Big Bag เพิ่มอีกกว่า 3,378 ตัน ซึ่งเท่ากับว่าโรงงานนี้มีกากแคดเมียมซุกซ่อนกว่า 6,378 ตัน” ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าว

ส่วนความคืบหน้าในจุดอื่น ๆ นั้น ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกำลังตรวจสอบในเส้นทางทั้งหมดที่คาดว่าเกี่ยวข้องว่าจะมีที่ไหนหรือโกดังไหนพักจัดเก็บได้บ้าง รวมไปถึงจุดตามท่าเรือที่น่าจะเป็นจุดส่งออก ซึ่งตอนนี้ตรวจสอบได้เกือบครบถ้วนแล้ว ส่วนการดำเนินการ ได้ แบ่งเป็น 3 แนวทาง

Advertisment

คือ 1. การจัดการกากแคดเมียมที่ตรวจพบ คือถ้าเจอการจัดเก็บหรือพักไว้ที่จุดใด จะนำส่งกลับไปจุดต้นทางอย่างปลอดภัย โดยจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่าบ่อกักเก็บต้นทางยังมีสภาพดี ไม่มีการรั่วซึม สามารถจัดเก็บได้

2.การสืบค้นส่วนที่เหลือ คือ ดำเนินการตรวจสอบ ตรวจค้น พื้นที่โรงงานหรือท่าเรือที่ต้องสงสัยและเกี่ยวข้องทุกแห่ง เพื่อติดตามกากแคดเมียมกลับคืนให้ได้ใกล้เคียงปริมาณเดิมที่สุด

3.มาตรการป้องกัน คือให้คณะกรรมการฯ เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หารือกันว่ามีช่องว่างที่บกพร่องตรงจุดใดบ้าง เพื่อป้องกันการลักลอบขนย้ายหรือลักลอบจำหน่ายในอนาคต และในเบื้องต้นได้มีการพูดคุยกับบริษัทต้นทางแล้วว่าจะขนย้ายกากทั้งหมดที่พบกลับไปในจุดฝังกลบตามเดิม ภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 และทำการฝังกลบภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

ทั้งนี้ในช่วงบ่ายจะมีการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์กากแคดเมียม ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ที่ได้ให้ตั้งคณะกรรมการร่วม 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวน คดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อหารือการดำเนินการและมาตรการการป้องกันและจัดการกับผู้กระทำผิดต่อไป