เจอแคดเมียมเพิ่ม 500 ตัน สมุทรสาคร รุกตรวจคัดกรองสุขภาพพนักงานเพิ่ม

ภาพจาก: เฟซบุ๊กเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร รุกมาตรการป้องกันอันตรายจากแคดเมียม หลังค้นเจอเพิ่ม 468 ตัน ในพื้นที่โกดัง อ.กระทุ่มแบน เตรียมตรวจปัสสาวะพนักงานเพิ่มเติม 2 รายในวันนี้

วันที่ 10 เมษายน 2567 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาครเปิดเผย กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร รายงานผลการปฏิบัติเพิ่มเติมกรณีพบกากแคดเมียม และกากสังกะสีในพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร ดังนี้

1. วานนี้ ( 9 เมษายน 2567 ) เวลา 11.30 น. นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมนายวรณัฎฐ์ หนูรอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พลตำรวจตรี วัชรินทร์ พูสิทธิ์ ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายพุทธิกรณ์ วิชัยดิษฐ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร นายวัฒนา พรประเสริฐ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร

นายมโนรัตน์ ฤทธิ์เต็ม ผู้อำนวยการส่วนมลพิษจากกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ นายวริทธิ์ สมทรง ผู้อำนวยการกลุ่มจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม นายบรรพต จันทรวงษ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน นายฐิติวัชร์ วารีรัตน์ภากร สาธารณสุขอำเภอกระทุ่มแบน ผู้แทนรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5 (นครปฐม) เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่โกดังเก็บสินค้าของนายกรณ์วัชพล บุณะโกวิทย์ ตั้งอยู่เลขที่ 70/2 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

Advertisment

พบกากแคดเมียม และกากสังกะสี จำนวน น้ำหนัก ประมาณ 468 ตัน อยู่ภายในโกดังเก็บสินค้า โดยมีข้อมูลว่ารับฝากจาก บริษัท เจ แอนด์ บี เมททอล จำกัด ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ได้มีคำสั่งยึดอายัดกากแคดเมียมและกากสังกะสีดังกล่าวไว้ และเจ้าหน้าที่ได้จับกุมชายไทย อายุ 54 ปี จำนวน 1 ราย

ในฐานความผิดครอบครองวัตถุอันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครในฐานะผู้อำนวยการจังหวัดตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

อาศัยอำนาจตามมาตรา 29 ของพระราชบัญญัติเดียวกันนี้ ประกาศห้ามมิให้บุคคลใด ๆ เข้าไปอยู่อาศัยหรือดำเนินกิจการใด ๆ ในพื้นที่โกดังเก็บสินค้าของนายกรณ์วัชพล บุณะโกวิทย์ ตั้งอยู่เลขที่ 70/2 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เป็นระยะเวลา 90 วัน และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการป้องกันอันตรายจากกากแคดเมียม และกากสังกะสีดังกล่าวแล้ว

2. เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าตรวจสอบบริษัท วันไทย เคมีคอล อินดัสตรี่ จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลนาโคกอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เป็นโรงงานหลอมหล่อโลหะ เพื่อติดตาม ค้นหาวัตถุต้องสงสัยที่เป็นกากอันตราย ผลการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบวัตถุต้องสงสัยที่คาดว่าเป็นแคดเมียม จึงได้สุ่มเก็บตัวอย่างวัตถุดิบของโรงงานดังกล่าว เพื่อตรวจ วัด วิเคราะห์ หาปริมาณแคดเมียมต่อไป

Advertisment

3. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินการ ดังนี้

3.1 จัดให้มีการตรวจปัสสาวะพนักงาน บริษัท เจ แอนด์ บี เมททอลจำกัด เพิ่มเติม จำนวน 10 ราย และนำปัสสาวะส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ คาดว่าจะทราบผลภายใน 3 วัน นอกจากนี้ยังได้ทำการตรวจสุขภาพพนักงานบริษัทดังกล่าวที่ได้ตรวจปัสสาวะไปแล้ว เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 จำนวน 11 ราย (ซึ่งพบว่ามีค่าแคดเมียมในร่างกายเกินมาตรฐาน จำนวน 8 ราย)

และทำการสอบสวนใหม่โดยละเอียดที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร รวมพนักงานของบริษัท เจ แอนด์ บี เมททอล จำกัด ที่เข้าสู่กระบวนการทางสาธารณสุข รวมทั้งสิ้น 21 ราย

3.2 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 จัดให้มีการตรวจปัสสาวะและตรวจสุขภาพเบื้องต้นประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบ บริษัท เจ แอนด์ บี เมททอล จำกัด จำนวน 34 ราย และส่งปัสสาวะไปตรวจหาสารแคดเมียมทางห้องปฏิบัติการ คาดว่าจะทราบผลภายใน 3 วัน ในจำนวนนี้พบว่ามีอาการผื่นคันบริเวณผิวหนังจำนวน 4 ราย จึงทำการรักษาเบื้องต้น และให้คำแนะนำในการปฏิบัติดูแลสุขภาพตนเอง

3.3 จัดให้มีการตรวจคัดกรองร่างกายเบื้องต้นพนักงานของ บริษัท ชินหงส์ เฉิง อินเตอร์เทค (2008) จำกัด จำนวน 12 ราย เบื้องต้นยังไม่พบอาการผิดปกติแต่อย่างใด

3.4 นัดหมายตรวจปัสสาวะพนักงานโกดังเก็บสินค้าของนายกรณ์วัชพล บุณะโกวิทย์ เลขที่ 70/2 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 2 ราย ในวันที่ 10 เมษายน 2567 ณ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน