ด่วน น้ำเค็มรุกล้ำคลองประเวศบุรีรมย์ สถานีสูบน้ำท่าถั่วทรุดตัว สั่งเร่งสูบออกบางปะกง

น้ำเค็มรุกล้ำคลองประเวศบุรีรมย์

น้ำเค็มรุกล้ำคลองประเวศบุรีรมย์ “ชูชาติ รักจิตร” อธิบดี กรมชลประทาน นำทัพรุดลงพื้นที่สถานีสูบน้ำท่าถั่วทรุดตัว สั่งเร่งสูบน้ำเค็มออกบางปะกงโดยเร็ว

วันที่ 13 เมษายน 2567 นายชูชาติ รักจิตร อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายเดช เล็กวิชัย รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำคลองประเวศบุรีรมย์ หลังทำนบดินงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำท่าถั่วทรุดตัวลง เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 9 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้มีการหารือร่วมกับตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและสมุทรปราการ เพื่อร่วมกันหาแนวทางบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น ตามนโยบายของ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อธิบดีกรมชลประทาน ได้สั่งการให้เร่งซ่อมแซมทำนบดินชั่วคราวบริเวณสถานีสูบน้ำท่าถั่ว ด้วยการใช้ถุงบิ๊กแบ็ควางเสริมตลอดแนวเพื่อชะลอความแรงของน้ำ และใช้เหล็กชีทไพล์เสริมความมั่นคงแข็งแรงของทำนบดิน

นายชูชาติ รักจิตร

ส่วนการระบายน้ำเค็ม หลังจากที่ปิดทำนบดินชั่วคราวบริเวณคลองขวาง-เปร็งเสร็จแล้ว จะติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อสูบน้ำเค็มด้านเหนือทำนบฯ ลงสู่คลองประเวศบุรีรมย์ พร้อมติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในคลองขวาง-เปร็ง 2 แห่ง บริเวณสะพานหน้าวัดเปร็งไพบูลย์ และสะพานหน้าวัดหนามแดง รวมถึงให้พิจารณาจุดที่เหมาะสมในการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ด้วย เพื่อเร่งผลักดันน้ำเค็มออกโดยเร็วที่สุด

Advertisment

ขณะเดียวกัน ที่คลองประเวศบุรีรมย์ บริเวณประตูระบายน้ำท่าถั่ว และคลองสำโรง บริเวณประตูระบายน้ำปากตะคลอง จะติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพิ่มเติม เพื่อเร่งสูบน้ำเค็มลงสู่แม่น้ำบางปะกงต่อไป

นอกจากนี้ ยังได้มีการปรับเพิ่มการรับน้ำจากทางพื้นที่ตอนบนผ่านประตูระบายน้ำบึงฝรั่ง เพื่อช่วยเจือจางน้ำเค็มในคลองด้วย หากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำประปาหมู่บ้าน กรมชลประทาน ได้จัดรถบรรทุกน้ำ เพื่อแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือด้านอุปโภค จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

น้ำเค็มรุกล้ำคลองประเวศบุรีรมย์ สถานีสูบน้ำท่าถั่วทรุดตัว สั่งเร่งสูบออกบางปะกง