“พาณิชย์” เตรียมนำแฟรนไชส์100แบรนด์ ลงพื้นที่ตจว. หวังสร้างอาชีพให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการฯมีโอกาส-รายได้

“พาณิชย์” เตรียมนำแฟรนไชส์ 100 แบรนด์ ลงพื้นที่ต่างจังหวัด หวังสร้างอาชีพให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้มีโอกาสมีรายได้ พร้อมนำร่องนครราชสีมาเป็นจังหวัดแรก คาดทั้งโครงการจะมีเงินสะพัด กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้กว่า 2,000 ล้านบาท

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้นำแฟรนไชส์ที่มีเงินลงทุนไม่สูงลงพื้นที่ในส่วนภูมิภาค เพื่อให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้ที่สนใจเลือกนำไปประกอบเป็นอาชีพ เบื้องต้น กรมฯ ได้คัดเลือกจังหวัดที่มีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และเป็นจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรองจำนวน 20 จังหวัด เพื่อนำร่องนำธุรกิจแฟรนไชส์จำนวน 100 แบรนด์ที่ผ่านการพัฒนาจากกรมฯ และมีขนาดการลงทุนไม่เกิน 50,000 บาท ลงพื้นที่ที่ได้คัดเลือกไว้

สำหรับจังหวัดดังกล่าว เช่น นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด สกลนคร อุดรธานี บุรีรัมย์ สุรินทร์ เชียงราย ลำปาง กำแพงเพชร พิษณุโลก ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี นครปฐม กาญจนบุรี ระยอง นครศรีธรรมราช และสงขลา โดยนครราชสีมาเป็นจังหวัดแรกที่จะดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว ระหว่างวันที่ 22 – 25 มิถุนายน 2561 นี้

สำหรับเงินลงทุนสำหรับการเลือกซื้อแฟรนไชส์ในโครงการนี้คือ ตั้งแต่ 10,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท ทำให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือผู้ที่สนใจลงทุนในระบบแฟรนไชส์ แต่มีเงินไม่มากก็สามารถเลือกลงทุนและเป็นเจ้าของกิจการได้ ขณะเดียวกัน กรมฯได้ประสานงานกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารออมสินร่วมให้สินเชื่อแก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ ด้วย โดยจะคิดดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราพิเศษ ผู้กู้สามารถชำระคืนเงินต้นได้แบบสบายๆ ไม่กดดัน

ผู้ที่สนใจเลือกแฟรนไชส์ไปประกอบอาชีพแล้ว แต่ยังไม่มีทำเลหรือสถานที่ขายสินค้า กรมฯ ได้ประสานงานกับปั้มน้ำมันบางจาก เทสโก้ โลตัส และบิ๊กซี ในการจัดหาพื้นที่ขายสินค้าให้ รายละเอียดการจัดสรรพื้นที่จะพิจารณาตามความเหมาะสมของสินค้าแต่ละประเภท ซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่เลือกซื้อแฟรนไชส์ และมั่นใจว่าแฟรนไชส์ที่ได้เลือกลงทุนจะมีสถานที่จำหน่ายอย่างแน่นอน”

ทั้งนี้ ก่อนการเปิดตัวโครงการ “แฟรนไชส์สร้างอาชีพ” อย่างเป็นทางการในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 กรมฯจะได้เชิญแฟรนไชส์จำนวน 100 แบรนด์ ที่เข้าร่วมโครงการฯ มาซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ พร้อมทั้งให้ความรู้ถึงกลยุทธ์การขยายธุรกิจและการดูแลผู้มีรายได้น้อยที่ลงทุนในแฟรนไชส์ และจะรับสมัครผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ว่างงาน เข้าร่วมสัมมนาสร้างอาชีพด้วยแฟรนไชส์ ระหว่างวันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2561 นี้ รวมทั้ง จะมีการออกบูธแสดงธุรกิจ จำนวนกว่า 100 บูธ เพื่อให้ผู้สนใจเข้าร่วมเลือกซื้อธุรกิจและสินค้าจากเจ้าของแฟรนไชส์โดยตรงในราคาสุดพิเศษอีกด้วย ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร 0 2547 5953 สายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1570 หรือ www.dbd.go.th”

โครงการ “แฟรนไชส์สร้างอาชีพ” ที่จัดขึ้นนี้ จะช่วยให้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ว่างงานมีอาชีพเป็นของตนเอง สามารถสร้างรายได้อย่างมั่นคง และเป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยคาดว่าหลังเสร็จสิ้นโครงการจะสร้างอาชีพได้กว่า 20,000 ราย และมีเงินสะพัดพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้กว่า 2,000 ล้านบาท