ขึ้นราคาฝากข้าวเข้ายุ้งฉาง นบข.ซื้อใจชาวนา-ทุบโรงสี

แฟ้มภาพ

นบข.ขยับราคารับฝากเก็บข้าวนาปี 61/62 ขึ้นตันละ 1,000 บาท รับราคาตลาดข้าวสูงเป็นประวัติการณ์ ด้านโรงสีชี้แม้ว่าจะปรับขึ้นราคาจำนำยุ้งฉางแต่ยังต่ำกว่าราคาตลาด

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า ในประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าว ครั้งที่ 3/2561 ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2561/2562 ด้านการตลาด 3 โครงการ ได้แก่ โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกและการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพ โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว และสร้างมูลค่าเพิ่ม และโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก

สำหรับโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกและการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพ โดยให้สินเชื่อเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเพื่อชะลอการจำหน่ายผลผลิตข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกเหนียว ข้าวเปลือกเจ้าและข้าวเปลือกปทุมธานี 1 ในเขตพื้นที่เพาะปลูกทุกจังหวัดเป้าหมาย2 ล้านตันข้าวเปลือก ให้ค่าฝากเก็บตันละ 1,500 บาท ส่วนค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว จะให้เฉพาะเกษตรกรรายย่อยที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ตามพื้นที่ปลูกข้าวจริงไร่ละ 1,500 บาท ไม่เกิน 12 ไร่ หรือไม่เกินครัวเรือนละ 18,000 บาท

โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว และสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยจะให้สินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกร รวบรวมข้าวเปลือกเพื่อจำหน่ายหรือแปรรูป เป้าหมาย 2 ล้านตัน ซึ่งรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ 3 และสถาบันเกษตรกรรับภาระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1 ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2562 และโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก รัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยให้ร้อยละ 3 ทั้งนี้ โรงสีจะต้องรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรในช่วง 1 พ.ย. 2561-31 มี.ค. 2562 และภาคใต้ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.2562

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์และทิศทางการส่งออกข้าวของไทยที่ยังมีแนวโน้มที่ดี โดยได้มีการส่งมอบข้าวตามสัญญาการซื้อขายกับต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ทั้งจีนที่อยู่ระหว่างการเจรจาส่งมอบข้าวงวดที่ 6 อีก 1 แสนตัน รวมถึงการส่งมอบข้าวให้กับฟิลิปปินส์ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับทราบผลการดำเนินงานมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2560/2561 ด้านการตลาด เพื่อดูดซับข้าวออกจากตลาดให้ได้ 6.64 ล้านตัน

ซึ่งส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกปรับสูงขึ้น โดยเฉพาะราคาข้าวหอมมะลิ 15,500-18,500 บาท ส่วนปริมาณข้าวคงเหลือข้าวในสต๊อกปัจจุบันมีปริมาณกว่า 70,000 ตัน คาดว่าจะระบายเข้าสู่อุตสาหกรรมได้ในเดือนกันยายนนี้


แหล่งข่าวจากวงการโรงสีตั้งข้อสังเกตว่า ในที่ประชุม นบข.ได้มีการประกาศราคารับฝากเก็บข้าวเปลือกยุ้งฉาง (จำนำยุ้งฉาง) ปี 2561/2562 โดยให้เพิ่มขึ้นจากปีการผลิต 2560/2561 เพื่อให้สอดคล้องกับราคาตลาดข้าวในปีนี้ที่ปรับสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ โดยราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 11,800 บาท จากปีก่อน 10,800 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุม ตันละ 8,900 บาท จากปีก่อน 8,500 บาท ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 7,500 บาท จากปีก่อน 7,200 บาท ยกเว้นราคาข้าวเปลือกเหนียว 10,200 บาท ลดจากปีก่อน 10,800 บาท

อย่างไรก็ตาม ประเด็นนี้ยังได้สร้างความกังวลให้กับโรงสี เพราะราคาฝากเก็บยุ้งฉางใหม่ยังต่ำกว่าราคาตลาดข้าวโดยเฉลี่ย เช่น ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 11,800 บาท ขณะที่ราคาตลาดข้าวเปลือกหอมมะลิอยู่ที่ 17,000 บาท ต่างกันถึงตันละ 6,200 บาท ซึ่งอาจจะมีผลทำให้ราคาข้าวในตลาดหลังจากนี้ปรับตัวลดลงได้

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ