“สมอ.” ลุยตรวจ 50 ห้างใหญ่ เสี่ยงสินค้าไม่ได้มาตรฐาน มอก.

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปล่อยคาราวานตรวจห้างสรรพสินค้า ส่งทีมเฉพาะกิจ สมอ. ปูพรมตรวจเข้ม 50 ห้างใหญ่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ก่อนขยายผลทั่วประเทศ ขานรับนโยบายสินค้าต้องได้มาตรฐาน
นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยหลังเป็นประธานในพิธีปล่อยคาราวานตรวจห้างสรรพสินค้าของ สมอ. ว่า การตรวจติดตามผู้ทำ ผู้นำเข้า และผู้จำหน่ายสินค้าในท้องตลาด เป็นภารกิจที่สำคัญของ สมอ. และถือเป็นมาตรการหนึ่งของกระทรวงอุตสาหกรรมในการปกป้องคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าอุตสาหกรรม รวมทั้งสร้างความเข้าใจในการจำหน่ายสินค้าที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานแก่ผู้จำหน่ายในท้องตลาดอีกด้วย โดยในวันนี้ (11 กันยายน 2561) สมอ. จัดพิธีปล่อยคาราวานตรวจห้างสรรพสินค้าอย่างเป็นทางการ โดยจะปูพรมตรวจผลิตภัณฑ์มาตรฐานบังคับภายในศูนย์การค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลกว่า 50 แห่งอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
นายอภิจิณ โชติกเสถียร เลขาธิการ สมอ. กล่าวเพิ่มเติมว่า สมอ. มีแผนการตรวจร้านจำหน่าย ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยจะดำเนินการใน 2 รูปแบบ คือ การตรวจติดตามในลักษณะการให้ความรู้ผู้จำหน่ายให้สามารถปฏิบัติได้ตามกฎหมาย และการตรวจเพื่อควบคุม หากพบการกระทำผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ซึ่งในส่วนการให้ความรู้ผู้ประกอบการนั้น สมอ. ได้สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค (Entrepreneur Network for consumer protection) ขึ้น โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง สมอ. กับผู้ประกอบการธุรกิจให้เช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้า เพื่อให้ร้านค้าได้รับทราบข้อพึงปฏิบัติในการเป็นสถานที่จำหน่ายและสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง

นอกจากนี้ ยังร่วมเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแส กรณีพบผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานในพื้นที่ที่รับผิดชอบอีกด้วย โดยในเบื้องต้น สมอ. มีแผนการสร้างเครือข่ายกับห้างสรรพสินค้าต่างๆ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และยังได้จัดทำคู่มือการพิจารณาเครื่องหมาย และฉลากสำหรับผลิตภัณฑ์ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เช่น วิธีแสดงเครื่องหมาย และข้อความที่ต้องมี ซึ่งปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์มาตรฐานบังคับอยู่จำนวน 109 มาตรฐาน เพื่อให้ร้านจำหน่ายนำไปใช้ประโยชน์ในการพิจารณาสินค้าที่จะนำมาจำหน่ายในร้านอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่ได้มาตรฐานอย่างแท้จริง โดยสามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่ www.tisi.go.th หรือสแกน QR Code
สำหรับการตรวจควบคุม สมอ. มีแผนการตรวจร้านจำหน่ายทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยในเดือนกันยายนถึงธันวาคมนี้ สมอ. จะปูพรมตรวจห้างสรรพสินค้าในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลกว่า 50 แห่ง โดยมุ่งเน้นในกลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปลั๊กพ่วง สายไฟ ของเล่น หมวกกันน็อก เป็นต้น จึงขอเตือนไปยังผู้ประกอบการทั้งผู้ทำและผู้จำหน่าย ให้ผลิตและจำหน่ายสินค้าที่ได้มาตรฐาน เพราะ สมอ. จะดำเนินการอย่างเข้มงวดกับผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมาย
โดยบทลงโทษในกรณีทำหรือนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยไม่ได้รับใบอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ร้านค้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 5,000-50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และแสดงเครื่องหมาย มอก. โดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุก 3 เดือน ปรับตั้งแต่ 100,000-1,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
จึงขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์ก่อนซื้อ และอย่าได้หลงเชื่อซื้อผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เมื่อใช้แล้วอาจเกิดอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์นั้นได้
Previous articleครม.ไฟเขียว ร่างพ.ร.บ. ดิจิทัล ไอดี หวังช่วยคุ้มครองข้อมูลผู้ใช้บริการ
Next articleดีซีวีที เทงบ 450 ล้าน ตั้งโรงประกอบรถบรรทุกฟูโซ่ในไทย