ซี.พี.รับมอบเหรียญเกียรติคุณแห่งชาติ ด้านแรงงาน จากรัฐบาลเวียดนาม

ซี.พี.เวียดนามรับมอบเหรียญเกียรติคุณแห่งชาติ ด้านแรงงาน ชั้นตรี จากรองประธานาธิบดีเวียดนาม

ซี.พี.เวียดนาม ครบรอบ 25 ปี ‘สุขสันต์’ รับมอบเหรียญเกียรติคุณแห่งชาติ ด้านแรงงาน ชั้นตรี จากรองประธานาธิบดีเวียดนาม พร้อมเดินหน้างานพัฒนาความรู้ภาคเกษตร ดึงชาวเวียดนามร่วม Contract Farming -กองทุนซี.พี.เวียดนาม เพื่อการกุศล

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.2561ที่ผ่านมา ในโอกาสฉลองครบรอบ 25 ปี ซี.พี.เวียดนาม นายสุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์ ประธานคณะผู้บริหารธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) รับมอบเหรียญเกียรติคุณแห่งชาติ ด้านแรงงาน ชั้นตรี จากนางดัง ถิ หงอก ทิก(Đặng Thị Ngọc Thịnh) รองประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยรางวัลนี้เป็นรางวัลที่ประธานาธิบดีเวียดนาม มอบให้ภาคเอกชนที่ดำเนินธุรกิจช่วยเหลือและพัฒนาประชาชนเวียดนาม ซึ่งทางบริษัทเป็นเอกชนรายแรกที่ได้รับ

ทั้งนี้ ในช่วง 25 ปี ที่ผ่านมา ซี.พี.เวียดนามได้มีการลงทุน พัฒนาอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์ในประเทศเวียดนาม ทั้งยังมีการลงทุนพัฒนาสายพันธุ์ และอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพสูง โดยร่วมมือถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรภายใต้รูปแบบ Contract Farming

พร้อมกันนี้ ยังได้มีจัดตั้งกองทุนซี.พี.เวียดนาม เพื่อการกุศล ซึ่งมีการดำเนินการด้าน CSR ให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ เช่น การจัดทำโครงการบริจาคเลือด ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2009 มียอดบริจาครวม 200,000 ยูนิต และภายในงานโฉลองครบรอบ 25 ปี ซี.พี.เวียดนาม ครั้งนี้ ได้มีการบริจาคโลหิตภายในงานด้วย

นอกจากนี้ ยังมีโครงการหน่วยแพทย์อาสา เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2010 ร่วมกับโรงพยาบาลโฮจิมินห์ ให้บริการประชาชนประมาณ 270,000 ราย และโครงการข่วยเหลือด้านการศึกษาให้กับประชาชนผู้ยากไร้ ด้วยแนวทางต่างๆ เช่น การปรับปรุงอาคารเรียน แนะแนวการศึกษา บริจาคอุปกรณ์การเรียน และการสร้างอาชีพสตาร์ทอัพ เป็นต้น และได้จัดทำโครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ เด็กกำพร้า และผู้สูงวัย ตามพื้นที่ต่างๆ

Previous articleสมเกียรติ! โลกร่วมอำลา ‘จอร์จ เอช.ดับเบิลยู. บุช’ ปธน.คนที่ 41 ของสหรัฐฯ
Next articleกำลังซื้อต่างจังหวัดซบยาว “ใต้-อีสาน-ตะวันออก” โคม่า