‘ปนัดดา กนกวัฒน์’ ลาออกจากกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล ปตท.สผ.

แฟ้มภาพ

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. โดยนายยงสิทธิ์ โฆษวิฑิตกุล เลขานุการบริษัทฯ แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล มีผลตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

Previous articleกรังด์ปรีซ์ฯ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign 2019)
Next articleนิสสันมอบอะไหล่กว่า 10,000 ชิ้น ช่วยส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี