ปรับโฉม “ฟาร์ม เอ้าท์เล็ต” หวังดึงดูดผู้ซื้อ ตั้งเป้าปีนี้เพิ่มเป็น73แห่ง คาดปีนี้รายได้รวมทะลุ500ล้านบาท

กรมการค้าภายในปรับโฉม “ฟาร์ม เอ้าท์เล็ต” หวังดึงดูดผู้ซื้อพร้อมตั้งเป้าปีนี้เพิ่มเป็น 73 แห่ง ใน 46 จังหวัด คาดปีนี้รายได้รวมทะลุ 500 ล้านบาท

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ทำการปรับภาพลักษณ์ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน หรือฟาร์ม เอ้าท์เล็ต ใหม่ ให้เป็นร้านค้าที่มีความโดดเด่น ทันสมัย ดึงดูดความสนใจของผู้ซื้อ ให้เข้ามาเลือกซื้อสินค้า เพราะฟาร์ม เอ้าท์เล็ต เป็นร้านค้าที่จำหน่ายผลผลิตของเกษตรกร ทั้งของสด เช่น ผัก ผลไม้ และผลิตภัณฑ์แปรรูป รวมถึงสินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าปลอดสารพิษ สินค้าออร์แกนิก และสินค้าชุมชน ซึ่งหากดึงดูดให้คนเข้ามาเลือกซื้อสินค้าได้เพิ่มขึ้น ก็จะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและผู้ผลิตสินค้าชุมชน ทำให้เศรษฐกิจในระดับฐานรากมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

“ปัจจุบัน กรมฯ ได้ผลักดันให้มีฟาร์ม เอ้าท์เล็ตแล้ว 66 แห่งใน 39 จังหวัด ตั้งเป้าเพิ่มเป็น 73 แห่งในปีนี้ ครอบคลุม 46 จังหวัด ซึ่งจะทำให้เกษตรกร ผู้ผลิตสินค้าชุมชน มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น เพราะในอดีตที่ผ่านมา เมื่อผลิตได้ แต่ไม่มีตลาดจำหน่าย ทำให้ถูกกดราคา แต่ฟาร์ม เอ้าท์เล็ต ได้เข้ามาช่วยแก้ปัญหาในจุดนี้ ทำให้เกษตรกรและผู้ผลิตสินค้าชุมชนมีที่ขาย มีรายเพิ่มขึ้น ส่วนผู้บริโภค ก็ซื้อสินค้าคุณภาพดี ได้ในราคาที่ไม่แพง เพราะไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง โดยคาดว่าปีนี้ ยอดจำหน่ายสินค้าภายในฟาร์ม เอ้าท์เล็ต น่าจะสูงถึง 500 ล้านบาท”นายวิชัยกล่าว

ทั้งนี้ กรมฯ ยังจะมีแผนที่จะเชื่อมโยงตลาดระหว่างฟาร์ม เอ้าท์เล็ต กับผู้จำหน่ายและผู้ใช้สินค้า โดยจะร่วมมือกับห้างสรรพสินค้า เช่น บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด บริษัท เซ็นทรัลฟู้ด รีเทล จำกัด บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด เป็นต้น ที่เปิดพื้นขายให้กับสินค้าเกษตรไทย และร่วมมือกับสมาคมภัตตาคารไทย สมาคมเดอะเชฟ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ สมาคมเชฟแห่งประเทศไทย เพื่อซื้อวัตถุดิบจากฟาร์ม เอ้าท์เล็ต เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาหาร

นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างภาพลักษณ์ กล่าวว่า ฟาร์ม เอาท์เล็ตเปิดดำเนินการมานานกว่า 10 ปี บางศูนย์ยังขาดจุดดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค และบางศูนย์การบริหารจัดการยังไม่เป็นระบบและไม่เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง จึงต้องทำการปรับโฉมฟาร์ม เอ้าท์เล็ตใหม่ เพื่อให้ดึงดูดผู้ซื้อ ซึ่งก่อนที่จะทำการปรับโฉม ได้มีการสำรวจความคิดเห็นทั้งเกษตรกร สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ที่สนใจจะเป็นผู้ประกอบการและตัวแทนผู้ประกอบการ รวมถึงผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าในฟาร์ม เอ้าท์เล็ตมาแล้ว

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ