“เฉลิมชัย” ดึงลาซาด้า ดัน smart farmer ขายสินค้าเกษตรออนไลน์

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ จะร่วมกับบริษัท ลาซาด้า จำกัด (ประเทศไทย) มอบของขวัญให้เกษตรกร โดยร่วมกันยกระดับเกษตรกรให้เป็นผู้ค้าออนไลน์ โดยปี 2563 เตรียมนำสินค้าด้านการเกษตร ที่มีจากแปลงใหญ่กว่า 6,000 แปลง สหกรณ์การเกษตรกว่า 3,000 แห่ง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกว่า 86,000 แห่งทั่วประเทศ ครอบคลุมกษตรกรมากกว่า 350,000 ราย และ Young Smart Farmer มากกว่า 11,000 ราย ขึ้นขายในเว็บไซต์ลาซาด้า เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าการเกษตร

ทั้งนี้ การซื้อขายออนไลน์ ได้รับความนิยมมาก โดยปี 2561 ไทยมีมูลค่าการค้าขายในระบบอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) กว่า 3 ล้านล้านบาท มีแนวโน้มเพิ่มต่อเนื่อง การผลักดันสินค้าเกษตรออนไลน์ เป็นหนึ่งในนโยบายขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการเกษตรของกระทรวงเกษตรฯ สู่ไทยแลนด์ 4.0 และเกษตร 4.0 กระทรวงเกษตรฯ เร่งยกระดับตลาดเกษตร เพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถซื้อขายสินค้าเกษตรออนไลน์มาอย่างต่อเนื่อง อาทิ DGTFarm หรือดิจิตอลฟาร์ม และ อ.ต.ก.เดลิเวอรี่

เนื่องจากลาซาด้าเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ ที่ได้รับความนิยม นอกจากตัดสินใจนำสินค้าสดด้านการเกษตรขายออนไลน์บนเว็บไซต์ครั้งแรกแล้ว ยังจะช่วยในเรื่องการเพิ่มช่องทางการตลาด ให้เกษตรกรได้กระจายผลผลิตในช่วงผลผลิตออกตลาดมากแล้ว ยังช่วยให้เกษตรกรขยายฐานกลุ่มลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างไม่จำกัด สามารถทำความรู้จักกับกลุ่มลูกค้าของตัวเองทำการซื้อขายกับผู้ซื้อ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาสินค้าเกษตรที่ตรงกับความต้องการของตลาด ลดความเหลื่อมล้ำ และยังสามารถนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่ดี จากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรง

“โครงการนี้จะทำให้เกษตรกรเป็นผู้ค้าออนไลน์ สามารถกำหนดราคาขายสินค้าได้เอง โดยเบื้องต้นจะนำสินค้าเด่นๆ ของแต่ละจังหวัด อาทิ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มะพร้าวน้ำหอม ข้าว หม่อนไหม นผึ่ง สบู่ หรือสินค้าเกษตรประเภทของสด อาทิ ลำไย ทุเรียน เป็นต้น มานำเสนอให้ผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศ ได้เข้ามาเลือกซื้อ โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ราคาที่เกษตรกรกำหนดจะเป็นราคา บวกกำไร และจะเป็นช่องทางลดการกระจุกตัวของสินค้า ในฤดูการเก็บเกี่ยว ส่งผลไม่ให้ผลผลิตด้านการเกษตรกระจุกตัว จนฉุดให้ราคาตกต่ำ”

Advertisment

นายเฉลิมชัยกล่าวว่า เบื้องต้นจากการหารือกับลาซาด้า จะร่วมกันพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ รวมถึงช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรให้ไปถึงมือผู้บริโภคโดยตรง เพื่อยกระดับเกษตรกรไทยให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี พัฒนาความรู้แบบยั่งยืน โดยสามารถเปิดร้านค้าบนแพลตฟอร์มลาซาด้า เพื่อนำสินค้าเกษตรเข้าสู่ช่องทางออนไลน์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยลาซาด้าจะจัดกิจกรรมอบรมทักษะให้เกษตรกรในแต่ละภูมิภาคของประเทศ เพื่อให้สามารถขายสินค้าผ่านลาซาด้า เพื่อให้เกษตรกรสามารถเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการออนไลน์ การสมัครเป็นผู้ขาย การใช้ระบบต่างๆ ไปจนถึงเทคนิคการโปรโมตสินค้าเพื่อทำให้ร้านค้ามีความน่าสนใจ

Advertisment

รวมไปถึงการตกแต่งร้านค้าให้โดดเด่น รวมถึงการใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อถ่ายภาพสินค้า การทำคลิปวีดีโอ การบรรจุผลิตภัณฑ์ และขนส่งไปจนถึงการร่วมแคมเปญ และกิจกรรมการตลาดต่างๆ ของลาซาด้า เพื่อกระตุ้นยอดขาย ในขณะที่กระทรวงเกษตรฯ จะพัฒนาให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ การแปรรูป และบรรจุสินค้าให้ได้มาตรฐานไปพร้อมๆ กันในขั้นตอนแรกจะเน้นจัดกิจกรรมอบรมให้แก่กลุ่มเกษตรกรในระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ครอบคลุมเกษตรกรมากกว่า 5 ล้านคนทั่วประเทศ