หวั่นเศรษฐกิจไม่โต! ฉุดดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าต่ำสุดในรอบ 2 ปี

นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ที่ปรึกษาประจำของสภามหาวิทยาลัยและประธานโครงการ Harbour.Space@UTCC เปิดเผยถึงดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยประจำเดือนธันวาคม 2562 โดยมีกลุ่มตัวอย่าง 369 ตัวอย่าง พบว่า อยู่ที่ระดับ 45.7 ซึ่งลดลงต่อเนื่องในรอบ 10 เดือนและลดลงต่ำสุดตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณที่ไม่ดี เห็นได้จากดัชนีความเชื่อมั่นลดลงต่ำกว่าระดับที่ 50 ทุกรายการ ขณะที่สถานการณ์เศรษฐกิจของจังหวัดในปัจจุบันและการคาดการณ์ 6 เดือนข้างหน้าประจำเดือนธันวาคม 2562 ผลสำรวจพบว่าในทุกภูมิภาคดัชนีความเชื่อมั่นต่ำกว่าระดับที่ 50 ทุกรายการ ทุกภูมิภาค ยกเว้น ภาคตะวันออก ที่อยู่ระดับ 51.3
โดยปัจจัยที่มีผลต่อดัชนีความเชื่อมั่น ปัจจัยบวกคือ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) คงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.25% ต่อปี การกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ที่ส่งผลให้เกิดความต้องการบริโภคภายในประเทศในช่วงปลายปีที่ผ่านมา การลงทุนของโรงงานที่ได้รับอนุญาต ขยายตัวอยู่ที่ 37.94% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ค่าเงินบาท มีการปรับตัวแข็งค่าอย่างต่อเนื่อง ส่วนปัจจัยลบที่กระทบ คือ การประมาณการเศรษฐกิจในปี 2563 ปรับตัวลดลงจากที่คาดการณ์ 3.3% อยู่ที่ 2.8% การส่งออกในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 ลดลง ซึ่งมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่น ประกอบกับความกังวลเกี่ยวกับปัญหาสงครามการค้า ราคาน้ำมันดีเซลขายปลีกภายในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้น ความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การบริโภคที่ชะลอตัว เป็นต้น
อย่างไรก็ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นภายในประเทศจะคืนมา ควรที่จะเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศและรายภูมิภาครัฐบาลควรที่จะสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจสถานการณ์การเมืองและการพัฒนาเศรษฐกิจที่ชัดเจน กระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการบริโภคภายในประเทศ ผลักดันการส่งออกให้เหตุผลอย่างชัดเจน สร้างความสมดุลของพืชทางการเกษตร รวมถึงสนับสนุนให้มีโครงการระยะสั้น กลาง ยาวเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรให้เป็นรูปธรรมวางมาตรการป้องกันการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง น้ำท่วม เพิ่มมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนและการจัดการลดค่าครองชีพของประชาชนในระยะยาว การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุภายในประเทศให้ดีขึ้นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจโดยกระจายความเจริญไปในทั่วทุกภูมิภาค โดยเชื่อว่าจะทำให้ดัชนีความเชื่อมั่นกลับมาปรับตัวดีขึ้น
“สิ่งสำคัญที่หอจังหวัดต้องการ เพื่อกระตุ้นสร้างความเชื่อมั่น คือ การส่งเสริมการท่องเที่ยวการผลักดันการส่งออกและการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณ 2563ด้วย”

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ