ตลาดนิคมอุตสาหกรรมเดือด ‘เอเชียคลีน’ เทงบลงทุน จ.ชลบุรี

“เอเชีย คลีน อินดัสเตรียล พร็อพเพอร์ตี้” ตัดสินใจทุ่มเงินลงทุน 3,000 ล้านบาท เตรียมเปิดนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย คลีน ชลบุรี พื้นที่ 1,300 ไร่ ในปี 2564 น้องใหม่ใน EEC รายล่าสุดหวังลอตแรกยอดขาย 300 ไร่ คาดดึงการลงทุน S-curve จากจีน ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลีกว่า 40,000 ล้านบาท เตรียมพัฒนาอีก 3,000 ไร่รับการลงทุนในอนาคต 

นายเสรี อติภัทธะ ประธานกรรมการ บริษัท เอเชีย คลีน อินดัสเตรียล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า บริษัทเอเชีย คลีนฯซึ่งเป็นบริษัทในเครือของกลุ่ม Shaiyo Triple A เตรียมเปิดนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย คลีน ชลบุรี บนพื้นที่กว่า 1,300 ไร่ ใน อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี มูลค่าการลงทุนกว่า 3,000 ล้านบาท ซึ่งนับเป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาพื้นที่ในธุรกิจ

ด้านนิคมอุตสาหกรรมแห่งแรกของบริษัท ที่จะขึ้นมารองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมเป้าหมาย first S-curve และ new S-curve ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยเน้นไปที่อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แห่งอนาคต อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ และอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 

โดยโครงการจะเริ่มก่อสร้างในปี 2563 และเปิดดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบพร้อมขายในปี 2564 คาดว่า
จะสามารถดึงเม็ดเงินลงทุนกว่า 40,000 ล้านบาท สร้างการจ้างงานและสร้างโอกาสพัฒนาแรงงานฝีมือ เพื่อรองรับความต้องการแรงงานของอุตสาหกรรมเป้าหมายใน EEC ไม่น้อยกว่า 8,000 อัตรา เกิดการกระจายรายได้และพัฒนาอุตสาหกรรมร่วมกับชุมชุน

สำหรับนิคมแห่งนี้ขนาดพื้นที่ 1,300 ไร่ ถูกแบ่งประโยชน์การใช้งานเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม 75.35% พื้นที่ระบบสาธารณูปโภค 14.65% พื้นที่สีเขียวและแนวกันชน 10% โดยตั้งเป้าหมายยอดขายพื้นที่ปี 2564 ในระยะแรกจำนวน 300 ไร่ นักลงทุนเป้าหมาย คือ จีน ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลี เป็นหลัก รวมถึงนักลงทุนชาติอื่น ๆ ที่อยู่ในกลุ่ม S-curve นอกจากนี้ บริษัทยังได้เตรียมพื้นที่จะพัฒนาทำนิคมแห่งอื่นในอนาคตอีกกว่า 3,000 ไร่

“นิคมจะมีบริการด้านการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาของทุกโรงงาน เพื่อให้ทุกโรงงานที่อยู่กับเราเข้าถึงสมาร์ทโซลูชั่นด้านพลังงานสะอาดครบวงจร ในด้านการลงทุน การออกแบบติดตั้ง การดำเนินงาน และการบำรุงรักษา ส่วนการแข่งขันแม้จะค่อนข้างสูงแต่เราจะสู้คู่แข่งด้วยทำเลที่ตั้งที่ดี เพราะนิคมเราตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 331 เป็นเส้นทางคมนาคมที่พร้อมทั้งทางบก น้ำ อากาศ และยังเป็นพื้นที่ไม่เสี่ยงต่อน้ำท่วม ไม่แออัด”

นอกจากนี้ นักลงทุนกลุ่มเป้าหมายยังได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เช่น การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 13 ปี จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ตามเงื่อนไข รวมถึงการยกเว้นภาษีนำเข้า การยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร หรือวัสดุจำเป็นที่นำเข้าเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าเพื่อการวิจัยและพัฒนา 

และยังได้รับการสนับสนุนเรื่องของทุนเครื่องจักรเพื่อการลงทุนสำหรับ R&D นวัตกรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ขณะเดียวกัน รัฐบาลยังกำหนดภาษีรายได้ส่วนบุคคลไว้เพียง 17% เป็นอัตราคงที่สำหรับผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ

ขณะที่ความพร้อมของนิคมและนับเป็นจุดแข็งสำคัญ คือ การมีระบบไฟฟ้าที่รองรับจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) น้ำประปาโดยมีอ่างเก็บน้ำ 2,600,000 ลบ.ม. ห่างจากสวนสาธารณะ 750 เมตร มีความจุรวม 6,000 ลบ.ม./วัน และยังสามารถดึงน้ำฝนจากอ่างเก็บน้ำ 3 แห่งเพื่อผลิตน้ำประปาเพิ่มเติม มีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีความจุขนาดใหญ่ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านต่าง ๆ ที่พร้อม ระบบป้องกันน้ำท่วม และยังมีอัตราราคาค่าไฟถูกกว่าไฟฟ้าปกติ 20%

ล่าสุดทางบริษัทได้ลงนามในสัญญาร่วมดำเนินงานจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย คลีน ชลบุรี กับทางการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคาดว่าหลังการทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) เสร็จ จะเริ่มก่อสร้างได้ในปี 2563 นี้ทันที โดยนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย คลีน อินดัสเตรียล ปาร์ค จะเป็นนิคมอุตสาหกรรมลำดับที่ 61 และเป็นนิคมอุตสาหกรรมล่าสุดที่จะเปิดให้บริการในพื้นที่ EEC ซึ่งเป็นพื้นที่ทำเลทองสำหรับนักลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ทั้งนี้ นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย คลีน ชลบุรีได้รับการพัฒนาโดยบริษัท เอเชีย คลีน อินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของกลุ่ม Shaiyo Triple A โดย Shaiyo Triple A นั้นเป็นกลุ่มบริษัทข้ามชาติที่แข็งแกร่งและมั่นคง มีสำนักงานใหญ่ในประเทศไทย มุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมกับสังคมและชุมชน มีธุรกิจหลักในประเทศไทย อาทิ ธุรกิจการเกษตร พลังงานสะอาด และพลังงานหมุนเวียน การพัฒนาจัดหาวิศวกรรม รวมถึงบริการก่อสร้างและการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งในอดีตกลยุทธ์การวิจัยและพัฒนาของกลุ่มทำให้กลุ่มกลายเป็นผู้ส่งออกข้าวและมันสำปะหลังรายใหญ่ที่สุดของโลก ปัจจุบัน Shaiyo Triple A เป็น
ผู้ผลิตและส่งออกแผ่นไม้คุณภาพสูงที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

นอกจากนี้ กลุ่มยังมีจำนวนมากที่สุดของชีวมวลและโรงไฟฟ้าขยะเทศบาลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นผู้นำในธุรกิจการเกษตรแบบครบวงจร เริ่มต้นจากประสบการณ์โดยรวมและความเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพกว่า40 ปีในระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม รวมถึงเทคโนโลยีชีวภาพ ธุรกิจการเกษตรแบบครบวงจรที่มีเครือข่ายกว่า 2.5 ล้านเกษตรกรสัญญา เป็นวิศวกรรมการผลิตติดตั้งและการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า 

ขณะนี้ Shaiyo Triple A อยู่ระหว่างขยายกลุ่มธุรกิจ 11 กลุ่ม อาทิ ธุรกิจโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจพลังงาน ผลิตภัณฑ์จากข้าว ธุรกิจเพาะต้นกล้าเพื่อเป็นวัตถุดิบ และธุรกิจแผ่นไม้ เป็นต้น และด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปีในการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม บริษัทยังคงมีพื้นที่เตรียมพัฒนาอีกจำนวนมากทั้งใน EEC และที่ตั้งทางยุทธศาสตร์อื่น ๆ ในประเทศไทย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ