พาณิชย์ ยันเปิดประมูลข้าวรัฐบาลกว่า 20 ครั้ง โปร่งใสตรวจสอบได้

พาณิชย์ ยันเปิดประมูลข้าวรัฐบาลกว่า 20 ครั้ง โปร่งใสตรวจสอบได้ อีกทั้งเป็นไปตามมติที่อนุมัติในการระบายไว้ ไม่สามารถเปิดขายตรงได้

นายกีรติ รัชโน รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยถึง กรณีที่ ส.ส.พรรคเพื่อไทย ได้ระบุว่ารัฐบาลเปิดประมูลข้าวโดยไม่ชอบธรรม โดยนำข้าวที่ยังมีคุณภาพดีมาระบายให้กับภาคอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ รวมทั้งยังไม่ขายให้กับผู้ที่เสนอราคาสูงสุดในขณะนั้นที่ราคา 11.25 บาท แต่กลับขายให้ที่ราคา 6.10 บาท ต่อกิโลกรัม ทำให้รัฐขาดทุนกว่า 10,000 ล้านบาทนั้น ว่า การเปิดประมูลข้าวในสต็อกรัฐบาลกว่า 20 ครั้งที่ผ่านมานั้น ได้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว หรือ นบข. มีมติไว้ ซึ่งการระบายเป็นไปตามขั้นตอน โปร่งใส อีกทั้ง สามารถเปิดให้หน่วยงานเข้ามาตรวจสอบขั้นตอนการระบายได้ซึ่งปัจจุบันก็มีหน่วยงานที่ดูแลตรวจสอบการระบายอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น การเปิดประมูลข้าว หรือขายข้าวในสต็อกรัฐบาลนั้น ไม่สามารถดำเนินการเปิดระบาย หรือ ขายให้กับผู้ที่เข้ามาขอซื้อข้าวในสต็อกรัฐโดยตรงได้ หากผู้ที่สนใจซื้อข้าวในสต็อกรัฐบาล สามารถเข้าร่วมการประมูลตามขั้นตอนของการระบายข้าวในแต่ละครั้งได้ ตามประกาศและคุณสมบัติ ที่พร้อมในการร่วมการประมูล เนื่องจากมีการชี้แจงรายละเอียดให้ทราบเป็นที่เรียบร้อย ทุกขั้นตอนของการประมูล พร้อมทั้งปริมาณ ชนิดข้าวที่เปิด ซึ่งแม้จะมีผู้ซื้อเข้ามาขอซื้อข้าวในสต็อกรัฐบาล โดยให้ราคาสูงสุดก็ไม่สามารถขายได้ โดยผู้ซื้อจะต้องเข้าสู่ขวบนการที่ถูกต้องหากเสนอซื้อในราคาสูงก็อาจจะพิจารณาขายตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ต่อไป

“ซึ่งที่ผ่านมา ก็มีผู้สนใจเข้ามาขอซื้อข้าวโดยตรง แต่เราไม่ได้ขาย แม้จะเสนอราคาสูงสุด ที่ 11.25 บาทต่อกิโลกรัมก็ตาม เพราะราคาดังกล่าวไม่ผ่านขั้นนตอน ขบวนการของการประมูลที่เราได้ขอมติ นบข. ไว้ และขายตรงเราไม่ได้ขอแผนระบาย แต่ที่มีการขายข้าวออกไปในราคาที่ 6.10 บาท ต่อกิโลกรัมในการเปิดประมูลครั้งต่อมา นั้นก็เป็นไปตามคุณภาพของข้าวในแต่ละโกดัง ซึ่งก็เสื่อมคุณภาพไปตามระยะเวลา และราคาที่ระบายออกไปก็เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยยืนยันว่าการประมูลไดใช้เงื่อนไขในการประมูลเหมือนกันกับผู้ประกอบการทุกรายที่เข้าร่วม”

อย่างไรก็ดี การดำเนินการที่ผ่านมาไม่ได้มีการละเว้น หรือเอื้อให้กับผู้ประมูลรายใดรายหนึ่ง และการที่มีบุคคลภายนอกตั้งข้อสังเกต และตรวจสอบจากภายนอก ถึงการดำเนินการระบายข้าวที่ผ่านมาในขณะนี้ มองว่าเป็นเรื่องธรรมดา ไม่ได้น่ากังวล และกรมฯยินดีให้ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด ซึ่งที่ผ่านมากรมการค้าต่างประเทศเองได้มีการส่งข้อมูลให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. เพื่อตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว และหากบุคคลภายนอกมีข้อมูลหลักฐาน ก็สามารถนำมายืนยันชี้แจงได้ กรมฯพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบข้อมูล เนื่องจากกรมฯทำงานด้วยความโปร่งใสและถูกต้อง

ส่วนกรณีที่มีการกล่าวหาว่ารัฐนำข้าวคุณภาพดีมาเปิดประมูลเป็นอาหารสัตว์ ทำให้รัฐขาดทุน และอยากให้นำข้าวดังกล่าวมาจำหน่ายในราคาถูกให้กับผู้มีรายได้น้อยแทนนั้น สำหรับกรณีนี้ มองว่าการที่จะนำข้าวไปจำหน่ายให้ผู้มีรายได้น้อย หรือนำไปบริจาค กรมฯมองว่า ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการบริโภคของคนด้วย ไม่ว่าจะเป็นคนในระดับใด มีรายได้มากน้อยแค่ไหนก็ตาม ก็ควรได้บริโภคข้าวคุณภาพที่ดี และที่ผ่านมา กรมฯ ก็ได้ดำเนินการบริจาคข้าวให้กับต่างประเทศ แต่ก็เป็นข้าวใหม่ เนื่องจากให้ความสำคัญถึงความปลอดภัย


ทั้งนี้ ก็ต้องสภาพข้าวในคลังจริงด้วยว่าเป็นอย่างไร ซึ่งเห็นแล้วไม่ทราบว่าจะเหมาะสมแก่การบริโภคของคนได้จริงหรือไม่ รวมทั้งเกณฑ์การแบ่งประเภทข้าวในสต็อกรัฐก่อนที่จะนำมาเปิกระบายนั้น ก็กำหนดคุณภาพที่มีมาตรฐาน ชัดเจน ดังนั้นอยากใหห้ผู้ที่กล่าวหานำหลักฐานมาชี้แจงประกอบด้วย ซึ่งทางกรมกำลังพิจารณา ส่วนจะฟ้องกลับหรือไม่ยังไม่สามารถตอบได้ ก็ต้องพิจารณากันต่อไป